< Terug naar overzicht

Diversiteit is mogelijk en rendeert

De Nederlandse werkgeversorganisatie AWVN spoort haar leden aan om drastische maatregelen te nemen tegen het steeds krapper worden van de arbeidsmarkt. Haar belangrijkste advies is zorgen voor een betere mix van werknemers in de bedrijven. Meer ouderen, meer vrouwen, meer personen van vreemde origine en meer gehandicapte werknemers zijn van vitaal belang voor een onderneming. Dat dit perfect organiseerbaar is leert onder meer de ervaring van een Belgische HR-dienstverlener.

Diversiteitmanagement moet het arbeidspotentieel van verschillende groepen aanboren.

De juiste mix van personeel levert volgens AWVN onder meer een hoger rendement op en brengt producten en diensten voort die beter tegemoetkomen aan de wensen van de klant. Uit een door de werkgeversorganisatie opgezette enquête blijkt dat 25 tot 40% van de bedrijven zich aansluit bij deze redenering. Meer dan de helft van de respondenten denkt minder problemen te zullen ervaren bij het werven van nieuwe medewerkers dankzij een investering in diversiteitbeleid. Uit het onderzoek komt ook naar voor dat ongeveer een derde van de bedrijven binnenkort een analyse plant van de diversiteit binnen hun organisatie.

De werkgeversorganisatie laat echter duidelijk verstaan dat diversiteitmanagement niet alleen het aanwerven van nieuwe personeelsleden uit doelgroepen inhoudt, maar zeker ook het inspelen op hun wensen en behoeften, waardoor hun kennis en ervaring optimaal benut kan worden.

De AWVN is de grootste werkgeversorganisatie in Nederland en adviseert van ondernemingen bij alle aspecten van sociaal beleid. Zo is de organisatie onder meer actief betrokken bij het afsluiten van meer dan de helft van alle cao’s.

Ondertussen evalueerde Randstad België zijn inspanningen voor meer diversiteit van de voorbije tien jaar. In 1996 startte de uitzendgroep met vier tewerkstellingsprojecten op maat die ongeveer 30 personen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan werk hielpen. In 2005 was het aantal projecten gestegen tot 42. Deze resulteerden in een duurzame tewerkstelling van 1100 personen. Randstad zette de afgelopen tien jaar via deze weg meer dan 4000 personen aan het werk. “Deze positieve resultaten tonen aan dat diversiteitprojecten en de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen onbegonnen werk zijn, ondanks de doorgaans sombere berichtgeving hierover”, commentarieert Randstad. “Ze zijn een welkome positieve noot in tijden waarin allochtonen, mensen met een handicap, laaggeschoolden of ouderen ondanks de te lage werkzaamheidgraad nog steeds hindernissen ondervinden die hun integratie op de arbeidsmarkt bemoeilijken.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen