< Terug naar overzicht

"Discriminatie op basis van leeftijd is aanvaardbaar"

Minstens acht procent van de werknemers heeft in de afgelopen vijf jaar discriminatiegevoelens ervaren op basis van leeftijd. Opvallend genoeg ervaren vooral jonge werknemers discriminatie vanwege hun leeftijd. Anderzijds vindt één werknemer op de drie dat zo’n discriminatie gerechtvaardigd is.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKS) naar de invloeden van leeftijdsgebonden stereotypen op werkgelegenheid en arbeidsbetrekkingen.

Vooral werknemers tussen 18 en 34 jaar ervaren vanwege hun leeftijd discriminatiegevoelens bij aanwervingen, opleidingen en ontslagen. “Deze vaststelling staat haaks op de heersende opvatting dat ouderen de grootste slachtoffers zijn”, zegt Jozef De Witte, voorzitter van het CGKS.

Uit de diversiteitsbarometer van het centrum en analyse van dossiers over leeftijdsgebonden discriminatie op de arbeidsmarkt blijkt nochtans dat vooral 45-plussers geconfronteerd worden met discriminatie.

Oud vanaf 55 jaar


Opmerkelijk: bijna één op de drie werknemers vindt zo'n discriminatie gerechtvaardigd. Na uiterlijke kenmerken, is leeftijd daarmee het meest vergoelijkte rekruteringscriterium eigen aan iemands persoon.

Volgens de werknemers die deelnamen aan het onderzoek zijn ouderen, werknemers van 55 of meer, "duur, minder gemotiveerd, fysiek zwakker en dus minder productief." Ook staan ze "weigerachtig tegenover veranderingen.". Positief is dat ze "beschikken over een heel ruime ervaring."

Jongeren, werknemers tussen 18 en 30, hebben dan weer een "gebrek aan ervaring, zijn lui, nonchalant en arrogant." Ook willen ze "in de eerste plaats een evenwicht tussen hun beroeps- en privéleven." In hun voordeel pleit dat ze "helemaal mee zijn met de internettrends."

Werkgevers formuleren gelijkaardige vooroordelen. Zij zien oudere werknemers wel eerder "behoudend en kritisch" en vinden dat jongeren "zich veel competenter achten dan ze in werkelijkheid zijn."

Vooroordelen over ouderen hardnekkigst in non-profit


Negatieve vooroordelen over ouderen zijn het hardnekkigst in de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening, de openbare besturen en het onderwijs.

Zelfstandigen hebben de minste problemen met oudere werknemers. Arbeiders hebben de negatiefste kijk op jongere werknemers.

Het onderzoek


Het CGKS liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van het Europees jaar van actief ouder worden en intergenerationele solidariteit. Het onderzoek richtte zich zowel op werknemers als werkgevers. Bij werkgevers en HR-verantwoordelijken werd een kwalitatieve studie uitgevoerd bij vier focusgroepen op internet. Bij werknemers werd een voorbereidende kwalitatieve studie uitgevoerd en een kwantitatieve studie met een duizendtal respondenten in mei 2012.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen