< Terug naar overzicht

Definitieve regeling deeltijdswerken voor ambtenaren

De federale regering heeft een regeling getroffen voor de vierdagenweek en de landingsbanen voor federale statutaire ambtenaren. Beide systemen werden sinds 1995 voor alle ambtenaren geregeld via een wet, die sindsdien telkens werd verlengd. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wilde een definitieve regeling uitwerken.

Het toenmalige opzet was de jongerenwerkloosheid aan te pakken. Daarom werd voorzien dat ambtenaren bovenop hun verminderde wedde een premie van 108,43 euro kregen indien ze in de vierdagenweek stapten. De periode die ze in dat systeem werkten, telde volledig mee voor hun pensioenopbouw zolang die periode niet meer was dan 20 procent van hun totale loopbaan. Wie in het systeem zat, kon daarvan gebruik maken tot het einde van zijn loopbaan.

In de nieuwe regeling blijft de premie ongewijzigd. De opbouw van pensioenrechten geldt nog slechts voor 60 maanden, voor zover die al niet gebruikt zijn in het systeem van loopbaanonderbreking. Ook de periode waarin ambtenaren van het systeem gebruik kunnen maken, wordt beperkt tot 60 maanden tot de leeftijd van 55 jaar.

Daarnaast konden ambtenaren vanaf 55 jaar gebruik maken van de halftijdse vervroegde uitdiensttreding, de landingsbaan. Die liep dan tot hun pensioen. Ook zij kregen een maandelijkse premie van 295,99 euro en ook voor hen telde de periode waarin ze in dit systeem werkten mee als volledige tewerkstelling voor hun pensioenrechten, tot 20 procent van de totale loopbaan.

In de nieuwe regeling blijft de premie behouden en mogen ambtenaren verder in het systeem blijven vanaf 55 jaar tot hun pensioen. Voortaan tellen nog slechts 84 maanden mee voor de pensioenopbouw. En voor ambtenaren vanaf 55 jaar wordt ook de mogelijkheid geboden viervijfde te werken tot hun pensioen. Ook voor dit systeem blijft de premie behouden en de periode telt volledig mee voor hun pensioenopbouw.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen