< Terug naar overzicht

Deeltijds werken beter beloond

De ministerraad heeft de koninklijke besluiten die de pensioenmaatregelen uit het Generatiepact uitvoeren definitief goedgekeurd. Het gaat om de versoepeling van de toegang tot het minimumpensioen en om het verhogen van het minimumrecht per loopbaanjaar. Minister van Pensioenen Tobback benadrukt dat met de twee maatregelen een achterstand op pensioenvlak ten aanzien van deeltijdse arbeid ongedaan wordt gemaakt.

Vanaf 1 oktober hebben deeltijds werkenden met een bescheiden inkomen die met pensioen gaan ook (proportioneel) recht hebben op het minimumpensioen. Tot nu toe was dit recht voorbehouden aan werknemers die een volledige loopbaan van 30 jaar konden bewijzen. Een werkneemster die bijvoorbeeld 25 jaar voltijds gewerkt had en 15 jaar één derde had dit recht niet. Deze maatregel zal bij uitstek vrouwen ten goede komen: van de werkende mannen zijn er namelijk slechts 7,8% die deeltijds werken, bij de werkneemsters bedraagt dat percentage 42,6 %.

“We hebben vastgesteld dat jonge generaties vrouwen - en ook mannen trouwens - steeds meer deeltijds werken”, zegt minister Tobback. “Dat kadert in een steeds flexibelere arbeidsmarkt. Maar onze pensioenregeling was tot nog toe niet zo soepel. Met name op het vlak van het minimumpensioen werd deze deeltijdse arbeid bijzonder stiefmoederlijk behandeld. Dat wordt nu ongedaan gemaakt door deze maatregelen.”

“De generaties vrouwen die hun carrière reeds achter de rug hebben en die in de komende jaren op pensioen zullen gaan, kunnen ook op een aanzienlijke verbetering van hun pensioen rekenen”, aldus de minister van Pensioenen. “Het minimumrecht dat zij per loopbaanjaar krijgen voor hun pensioen, wordt met 17% opgetrokken. Wat voor veel vrouwen die vandaag of morgen op pensioen gaan een aanzienlijke verhoging betekent.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen