< Terug naar overzicht

Deeltijdarbeid: een kwestie van geslacht én sector

Deeltijdarbeid is niet alleen een zaak van vrouwen, maar is ook gebonden aan de sector en de bedrijfsactiviteit waarin men actief is. Dat meldt het interuniversitair samenwerkingsverband Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.

Hoewel deeltijdarbeid vaak (enkel) wordt bekeken vanuit de aanbodzijde - de grote groep vrouwen die deeltijds werkt – zijn nu ook cijfers voorhanden die aantonen dat ook de vraagzijde belangrijke invloed heeft op deeltijdarbeid.

In 2004 werkten in de totale Belgische privésector ruim een vierde (25,8%) of 634.300 van de bijna 2,5 miljoen loontrekkenden deeltijds. De overgrote meerderheid daarvan is vrouw. Bijna één op de twee vrouwen (48,6%) actief in de privésector werkt deeltijds, bij mannen is dat nauwelijks een tiende (9,7%).

Deeltijdwerk is dus een vrouwenzaak. Bovendien wordt er meer deeltijds gewerkt in die sectoren waar er verhoudingsgewijs meer vrouwen aan de slag zijn dan in de totale privésector. Vooral de social profit steekt erbovenuit: voor meer dan driekwart bevolkt door vrouwen (77%) werkt 54% van de loontrekkenden er deeltijds. In de typisch mannelijke sectoren is deeltijdarbeid ver te zoeken. Bij de arbeiders in de bouw bijvoorbeeld, een quasi volledige mannensector, is deeltijdarbeid een zeldzaamheid (3%).

De sectoren waarin veel vrouwen actief zijn kennen dus veel deeltijdarbeid. Niettemin blijkt dat in de sectoren waarin verhoudingsgewijs veel vrouwen deeltijds werken, ook de mannen meer dan gemiddeld deeltijds actief zijn. Deeltijdarbeid is dus niet alleen aanbodgestuurd, maar ook vraaggestuurd. De sector zelf en de aard van de bedrijfsactiviteiten, bepalen mee de mate waarin deeltijds wordt gewerkt.

Het duidelijkste voorbeeld is de sector horeca, sport & ontspanning, de sector met het hoogste aandeel deeltijdarbeid (54%). Het zijn niet alleen de vrouwen in deze sector die vaak deeltijds (62% ten opzichte van 49%) werken, ook hun mannelijke collega’s verkiezen veel meer dan gemiddeld een deeltijds arbeidsregime (44% ten opzichte van 10%). Ditzelfde geldt ook voor de social profit en de distributie. Het globaal beeld van deeltijdarbeid wordt hier dus zowel bepaald door het hoog aandeel deeltijdarbeid bij vrouwen als door het hoog aandeel bij mannen. Vanuit de bedrijfsactiviteiten stellen deze sectoren dan ook zelf een grote vraag naar deeltijdarbeid.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen