< Terug naar overzicht

Deelnemers tevreden over outplacementbegeleiding

Kandidaten zijn tevreden over de outplacementbegeleiding. Vooral het maatwerk en de flexibiliteit van de sessies, het contact met de consulent en het resultaat van de begeleiding worden enorm gewaardeerd. De gemiddelde outplacementkandidaat is een laaggeschoolde, mannelijke arbeider van 43 jaar.

De KU Leuven en outplacementkantoor Ascento voeren sinds januari 2011 een onderzoek naar de gepercipieerde inzetbaarheid bij deelnemers aan outplacement. De eerste tussentijdse resultaten zijn bekend. De finale resultaten volgen in maart 2013.

Om te achterhalen hoe kandidaten hun eigen kansen op de arbeidsmarkt inschatten, krijgen ze tijdens drie verschillende stadia in de standaard outplacementprocedure vragenlijsten voorgelegd: bij de opstart, na 6 maanden en op het einde van de begeleiding of wanneer men werk heeft gevonden. De studie onderzoekt of outplacement de arbeidsmarktpositie van de kandidaat effectief versterkt, wat de onderliggende redenen daarvoor zijn en hoe de kandidaat de outplacementbegeleiding ervaart.

De mogelijke invloed van outplacement wordt zowel voor harde (aantal sollicitaties, arbeidsmarktpositie) als zachte (welzijn, tevredenheid) succesindicatoren onderzocht. Tevens worden een aantal sociodemografische factoren in kaart gebracht. Zo is de gemiddelde deelnemer aan het onderzoek vandaag een laaggeschoolde, mannelijke arbeider van 43 jaar oud, die een collectief outplacementtraject volgt.

Emotionele steun


De kandidaten zijn tevreden over de outplacementbegeleiding. Vooral het maatwerk en de flexibiliteit van de sessies, het eerste contact met de consulent en het uiteindelijke resultaat van de begeleiding worden duidelijk door de kandidaten gewaardeerd.

Bij de nutservaring is het plaatje minder eenzijdig. Kandidaten hechten duidelijk belang aan tips om de juiste job te zoeken, informatie over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en over de diverse te treffen administratieve regelingen. Ook de mogelijkheid om andere deelnemers te ontmoeten tijdens de begeleidingssessies wordt als zeer nuttig ervaren. De begeleiding op het vlak van emotionele steun bij de verwerking van het ontslag en informatie over de mogelijkheden om als zelfstandige te beginnen, kregen tevens een goede evaluatie, zij het wel in mindere mate dan voornoemde stellingen.

Uitgebreide informatie over dit onderzoek én meer over outplacement anno 2012 vindt u in HR Square van april.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen