< Terug naar overzicht

De Vlaamse CAO’s duiken weer op

Het dagblad De Standaard berichtte dat eind vorige week “het jarenoude politieke getouwtrek rond de Vlaamse CAO’s aan een nieuwe ronde is begonnen”. Nieuw is echter dat de Vlaamse regering niet langer geïnteresseerd zou zijn in een compromis met de Waalse en federale regeringen.

Een Vlaams decreet maakt het mogelijk dat de Vlaamse regering CAO’s tussen werkgevers en vakbonden algemeen bindend verklaart, net zoals dat op federaal niveau kan. De federale en Waalse regeringen vroegen echter aan het Arbitragehof om dit decreet te vernietigen, omdat het in strijd zou zijn met de federale wetgeving op het sociaal overleg. Een eerste advies van het Arbitragehof (april 2002) stelde dat de Vlaamse overheid wel degelijk CAO’s bindend kan verklaren als ze betrekking hebben op een materie die behoort tot de bevoegdheid van die Vlaamse overheid (zoals arbeidsbemiddeling of opleiding). De vorige federale regering en de gewestregeringen bereikten daarna een vergelijk, waardoor de bewuste CAO’s door de federale en regionale regering samen konden bekrachtigd worden. Op die manier bleef de federale bevoegdheid overeind, maar werd ook de regionale bevoegdheid erkend. Na de goedkeuring van het Vlaams decreet eind vorig jaar kwam de kat weer op de koord. De Waalse gewestregering en daarna ook de federale maakten de zaak opnieuw aanhangig bij het Arbitragehof. Het dossier werd op de rol geplaatst en zal dus eerlang voorkomen. In een reactie tegenover De Standaard zegde Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt dat hij niet langer geïnteresseerd is in een compromis met de andere regeringen en dat het Arbitragehof de knoop maar moet doorhakken.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen