< Terug naar overzicht

De uitdaging van 2011: het vinden van geschikt personeel

Uit de Voka-barometer blijkt dat vooral kleine ondernemingen de gevolgen van de crisis nog voelen. Globaal wordt het vinden van geschikt personeel de voornaamste uitdaging van 2011.

Voka organiseerde in 2010 aan het begin en het einde van het jaar een bevraging onder haar leden. Uit de vergelijking van de resultaten van beide enquêtes, blijkt dat de ‘war on talent’ aan belang wint (van 17,9 procent naar 25,2 procent). Het vinden van klanten, wat begin 2010 de topuitdaging was, wordt nu als minder problematisch ervaren.

Talent nodig in haast alle sectoren


Het vinden van geschikt personeel en ervaren managers blijkt het moeilijkst in de industrie (van 12,4 naar 25,8 procent) en in de dienstensector (van 18,7 naar 26,2procent). In de bouw en de handel is de toename minder uitgesproken.

Een oplossing voor de dreigende schaarste aan talent, vraagt inspanningen van drie betrokken partijen: de (potentiële) werknemers, de werkgevers en de overheid

De (potentiële) werknemers moeten hun vaardigheden willen aanpassen aan de noden van ondernemingen. Wie blijft vasthouden aan een bepaalde droomjob waar er geen vraag naar is, plaatst zichzelf immers buiten de arbeidsmarkt.

De werkgevers zullen inspanningen moeten leveren om te zorgen dat hun werknemers over de nodige competenties beschikken, bijvoorbeeld door bijscholing te voorzien.

De overheid heeft zowel een faciliterende als een activerende rol te spelen. Werklozen en ouderen moeten geactiveerd worden om terug de arbeidsmarkt te betreden, en het moet voor bedrijven makkelijker gemaakt worden om hen aan te werven. Daarnaast dringt een betere afstemming van het schoolsysteem op de noden van de arbeidsmarkt zich op. Tot slot kan ook het stimuleren van de interregionale mobiliteit zoden aan de dijk brengen.

Klanten en kredieten


De barometer toont verder aan dat vooral kleinere ondernemingen, degene met een omzet van maximum 2 miljoen euro, de crisis nog goed voelen. Dit blijkt vooral uit de moeilijkheid van de kleinste ondernemingen om kredieten te vinden, maar ook het vinden van klanten blijft lastig.

Bron: Voka

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen