< Terug naar overzicht

De Post en NMBS: de zichtbare hand van Vande Lanotte

Tijdens de vorige week gestarte onderhandelingen bij De Post en de NMBS lijken zowel de directies als de vakbonden hun eisen te matigen. De Post bereikte al een akkoord over opslag en praat deze week verder over de bestrijding van het absenteïsme. De NMBS begint deze week de onderhandelingen over een sociaal akkoord in het licht van het bereiken van een financieel evenwicht “op termijn”.

Voorlopig bleven de messen in de schede en dat is deels toe te schrijven aan de niet door iedereen gesmaakte tussenkomsten van federaal minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (sp.a).
Bij De Post sloten directie en de liberale en socialistische vakbonden (de christelijke bond verliet de onderhandelingen) een aanvullende CAO die een loonsverhoging met 1% inhoudt, precies wat de vakbonden vroegen. In ruil had de directie de inlevering van vakantiedagen geëist, maar daarvan kwam niets in huis. De loonsverhoging wordt “creatief” ingevuld, namelijk door maaltijd- en cadeaucheques, wat voor de werkgever serieus kosten bespaart. Er komt ook een verhoging van het vakantiegeld van vastbenoemde personeelsleden met 120 euro. Dat is minder dan wat de vakbonden eisten: de gelijkschakeling van het vakantiegeld voor statutairen en contractuelen (die zowat het dubbele ontvangen van de statutairen). Om de spontane uitstroom te stimuleren, kunnen postbeambten van 56 jaar en met 30 jaar anciënniteit nu een jaar eerder het bedrijf verlaten met behoud van 70% van hun wedde, in afwachting dat ze op hun 57ste met brugpensioen gaan. Directie en vakbonden spraken ook af dat ze de plaag van het absenteïsme (bijna 10%) zullen aanpakken. Hoe dat moet gebeuren, is het voorwerp van onderhandelingen die deze week beginnen. Nog voor de volledigheid: De Post zal fors snoeien in het personeelsbestand, maar dan zonder ontslagen.
Een gevoelige vermindering van het aantal personeelsleden is ook al een tijd aan de orde bij de NMBS. Een hypothese van gedelegeerd bestuurder Karel Vinck om het tegen 2007 met 10.000 cheminots minder te doen joeg eerder de vakbonden in de gordijnen. Die piste – althans het aantal en de timing – is nu verlaten, mede na bemiddeling door minister van Overheidsbedrijven Vande Lanotte. Financieel evenwicht binnen een redelijke termijn blijft de doelstelling, maar “het strakke keurslijf” wordt afgeworpen. Ondertussen blijven de spoorbonden gekant tegen “externe mobiliteit”, de overplaatsing van personeel naar andere openbare diensten. Met productiviteitsverhogingen en interne mobiliteit verklaarden ze zich wel akkoord.
VLD-voorzitter Karel De Gucht bekijkt de ontwikkelingen bij de overheidsbedrijven met argusogen. Hij waarschuwde Vande Lanotte dat de economische bedrijfslogica niet mag opgegeven worden om terug te keren naar de oude politieke logica.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen