< Terug naar overzicht

De impact van e-HRM op HRM: de hype voorbij?

Eind januari organiseerde Ondernemingslabo een seminarie over de impact van e-HRM op HRM. En hoe groot is die impact in uw organisatie?

nr2
Sonia Van Ballaert (IBM Business Consulting Services): de onderneming moet zich eerst bewust worden van de obstakels die haar beletten om een vruchtbare e-HRM-investering te maken.
Sonia Van Ballaert (IBM Business Consulting Services)Af en toe is het goed een stand van zaken op te maken over het gebruik van e-HRM in de eigen organisatie – en vooral even na te gaan waar men zich bevindt in vergelijking met andere bedrijven. Het seminarie De impact van e-HRM op HRM - De hype voorbij? (dat eind januari door het Ondernemingslabo georganiseerd werd) was een ideale gelegenheid om eens rustig na te denken over de uitdagingen die de informatisering aan het HR-vak stelt.
Op de vraag of de hype voorbij is, werd warm en koud tegelijk geblazen. Warm, omdat de helft van de sprekers het over schitterende toekomstplannen voor e-HRM binnen hun organisatie had. Koud, omdat de andere helft van de sprekers het niet eens over e-HRM had en omdat in het afsluitend debat Raymond Selis het liever over andere thema’s had.

Wie gebruikt e-HRM?

In Noord- en West-Europa gebruikt iets minder dan 30% van de ondernemingen één of andere vorm van selfservice in het personeelsbeheer.

De Global Human Capital Survey van IBM Business Consulting Services toont dat in Noord- en West-Europa iets minder dan 30% van de ondernemingen één of andere vorm van selfservice in het personeelsbeheer gebruikt. Naarmate de omvang van de organisatie toeneemt, wordt de kans groter dat e-HRM zijn intrede heeft gedaan. De telecom- en ICT-sector, alsook de financiële dienstverlening zijn bevoorrechte sectoren. e-HRM wordt vooral aangewend voor informatie- en communicatiedoeleinden, in de tweede plaats om de administratieve personeelstaken te automatiseren en slechts daarna om de HR-processen te verbeteren. Tot slot blijkt uit de survey dat het elektronisch personeelsbeleid meestal als een reeks afzonderlijke informaticaprojecten wordt ingevoerd, en dus niet vanuit een mooi afgeronde strategische visie op lange termijn.
Volgens Sonia Van Ballaert van IBM Business Consulting Services behoort u tot één van volgende drie groepen:


1. De eerste groep bestaat uit bedrijven met 5000 of meer werknemers of actief in de telecom of ICT-sector en gebruikt het internet als communicatiekanaal, heeft employee selfservice-toepassingen en is bezig met het aanpassen van één of twee andere processen aan het internet.

2. In de tweede groep bevinden zich de bedrijven met minder dan 5000 medewerkers of organisaties uit andere sectoren dan informatica en telecom. Zij zijn pas gestart met het gebruik van het internet om informatie te verspreiden. Ze onderzoeken momenteel nog hoe en wanneer ze met selfservice kunnen starten.

3. De derde groep bestaat uit al degenen die niet bij de eerste twee thuisgebracht kunnen worden. Het is de groep van de bedrijven met een achterstand. (Door een consultant van achterstand verweten, is evenwel gauw vergeten.)Ondernemingslabo

Het Ondernemingslabo is een netwerk van 28 HR-directeurs en -professionals die best practices over hun personeelsbeleid willen uitwisselen. Tot de club behoren onder meer HR-professionals van Agfa-Gevaert, Axa, Belgacom, CBR, Electrabel, Philips en Siemens. “De leden engageren zich om met en van elkaar te leren door het delen van ervaringen van HR-strategieën, -processen en -programma’s en zo effectiever bij te dragen tot het succes van hun onderneming”, aldus de missie van het Ondernemingslabo.
Louis Lameire, personeelsdirecteur van Siemens België, is voorzitter van het Ondernemingslabo, Raymond Selis is de gedelegeerd bestuurder. Wie lid wil worden, dient de instemming van de raad van bestuur te krijgen en een jaarlijks lidgeld van 1700 euro te betalen. Info: labo@bcleuven.be.Welke obstakels staan e-HRM in de weg?

Er bestaan zoveel obstakels om e-HRM concreet vorm te geven, dat het getuigt van moed om eraan te beginnen. De beste manier is het opbouwen van een business case, een pilootproject om uw eerste stappen te zetten in het elektronisch personeelsbeleid. Zo kan u uw vrees overwinnen en iedereen die erbij betrokken is, overtuigen van het nut van e-HRM.
Een overzicht van een aantal obstakels:


gebrek aan elektronische cultuur
afwezigheid van goed gedefinieerde HR-processen
tekort aan goede softwareleveranciers
gebrek aan geld om te investeren
men percipieert de behoefte aan elektronische tools niet


Deze obstakels manifesteren zich des te meer in KMO’s. En daar wringt het schoentje, want België is een land van KMO’s. De investeringen in e-HRM zijn aanzienlijk en er is een gebrek aan leveranciers van betaalbare software-oplossingen. In verband hiermee opperde het discussiepanel (Raymond Selis, Hubert De Neve, Johan Aurik, Jan van den Nieuwenhuijzen en Sonia Van Ballaert) dat e-HRM de volgende jaren toegankelijker zal worden voor KMO's dankzij gespecialiseerde dienstverleners.
Sonia Van Ballaert is van oordeel dat de onderneming zich eerst bewust moet worden van de obstakels die haar beletten om een vruchtbare e-HRM-investering te maken. Pas als je je bewust bent van de hindernissen, kan je ze ook opruimen of overwinnen. Dan ligt de weg naar e-HRM wijdopen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen