< Terug naar overzicht

De ideale rekruut bezit vijf vaardigheden

De ideale rekruut is gedisciplineerd. Hij integreert, creëert, respecteert en heeft een hoge morele standaard. Een goede werknemer slaagt ook in de hypocrisietest: hij blijft bij zijn principes, ook al gaan die in tegen zijn eigen belang.

Voor ongedisciplineerde mensen zonder vakkennis en ervaring zal er in de toekomst alleen knechtenwerk weggelegd zijn. Ook zij die het noorden verliezen in deze complexe wereld, waarin de totale geaccumuleerde kennis naar verluidt elke twee à drie jaar verdubbelt, zullen falen. Ook mensen zonder scheppende kwaliteiten zullen uiteindelijk tekortschieten en door computers vervangen worden.
Dat schrijft Harvard-psycholoog Howard Gardner in zijn boek ‘Five Minds for the Future’ waarvan onlangs een nieuwe editie verscheen.

Basisvereisten


Gardner gelooft dat beschikken over de vaardigheden om tot een synthese te komen en die vervolgens op een toegankelijke manier communiceren essentieel is. Daarnaast zouden interpersoonlijke kwaliteiten aan belang winnen. Werknemers zonder respect vergiftigen de werkvloer. En mensen zonder moraal hebben de voorbije jaren genoegzaam aangetoond waartoe ze in staat zijn als ze de kans krijgen om ongecontroleerd hun hebzucht te botvieren.

Ontslag of verplaatsing


Voldoet iemand die je hebt ingehuurd niet aan een of meer van deze vijf basisvereisten, dan zijn de opties voor Gardner duidelijk. Ofwel ontsla je de persoon onmiddellijk, omdat hij de werkvloer kan besmetten. Ofwel posteer je hem op een dienst waar zijn tekortkomingen geen weerslag hebben op zijn werk. Ofwel maak je hem duidelijk dat hij moet werken aan zijn instelling.
Daarbij stel je redelijke doelen voorop en geef je regelmatig feedback. Volgt er geen beterschap, ga dan toch over tot ontslag of overplaatsing.
Als er meer werknemers met een foute instelling rondlopen, steek dan de hand in eigen boezem. Denk na over je aanwervingsprocedures, de ethische waarden van je bedrijf, het voorbeeld dat je zelf stelt en de opleiding die je geeft.

Ontwikkeling


Gardner stipt het belang aan van ontwikkeling. De verantwoordelijken voor het opleiden, het aanwerven en het bijscholen van personeel moeten beseffen dat levenslang leren in de toekomst onvermijdelijk is.
Daarbij duikt een aantal problemen op. Gardner stelt vast dat onze grootste talenten meer en meer weten over steeds smallere terreinen. Er is volgens hem ook geen enkele reden om aan te nemen dat de vraag naar specialisten zal stoppen.
Specifieke opleidingsprogramma’s die focussen op het bredere plaatje zijn daarom een must voor de meest beloftevolle talenten (en de leiders van morgen).
Gardner vermeldt ook enkele rolmodellen voor zo'n cursus. Naast Bill Clinton en Bill Gates, noemt hij Andy Grove van Intel, John Browne van BP en John Reed, de voormalige CEO van Citigroup.
Een ander probleem is dat te veel business-scholen het opleiden van managers als een technische zaak beschouwd hebben, los van de ethische consequenties.
“Ze gaven een enkele ‘palliatieve’ cursus, vaak facultatief en in het laatste semester.” Ethisch handelen wordt nochtans steeds belangrijker. Volgens de professor antwoorden de meest succesvolle individuen en leiders op vragen als: ‘Wat betekent het om een advocaat/ingenieur/kaderlid/… te zijn? Wat zijn mijn rechten, mijn verplichtingen en mijn verantwoordelijkheden? Wat betekent het om deel uit te maken van een gemeenschap, een regio, de planeet? Wat ben ik de anderen verschuldigd, in het bijzonder zij die door omstandigheden minder welvarend zijn dan mezelf?'
Overigens onttrekt de kritiek op de opleidingscentra voor managers de bedrijven niet van hun verantwoordelijkheden. “Werknemers luisteren naar wat hun leiders zeggen en, meer nog, ze kijken naar wat hun leiders doen.” Leiders moeten dus goede voorbeelden zijn.

De vijf vaardigheden


De vijf geestesgesteldheden of vaardigheden om in de toekomst succes te hebben nog eens op een rijtje:

 • 1. Minstens één discipline volledig beheersen en dus over voldoende professionele (vak)kennis beschikken.

 • 2. Een synthese kunnen maken uit de informatietoevloed, met andere woorden, opvattingen uit verschillende disciplines kunnen integreren tot een coherent geheel.

 • 3. Creatief zijn of over het vermogen beschikken om nieuwe problemen en vraagstukken te verhelderen en op te lossen.

 • 4. Respect opbrengen voor verschillen tussen mensen en groepen.

 • 5. Ethisch handelen en verantwoordelijkheden nakomen in de samenleving en op het werk.


 • Bron: De Tijd

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen