< Terug naar overzicht

De federale ambtenaar is steeds hoger opgeleid

Uit een recent onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de federale overheid als werkgever, blijkt dat de leeftijdscategorie tussen 45 en 49 de meerderheid van de ambtenaren uitmaakt, terwijl de grootste groep van de werkende bevolking tussen 30 en 34 jaar oud is.

Tussen oktober 2000 en april 2002 voerde het Instituut voor de Overheid, verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, een onderzoek naar de wervingskracht van de federale overheid bij hooggekwalificeerde jongeren. De doelstelling was het imago van de federale overheid als werkgever in kaart te brengen. Het is duidelijk dat de overheid steeds meer een werkgever wordt voor hoogopgeleiden. Naast een sterke oververtegenwoordiging van de laagste opleidingsniveaus, stelt het rapport ook een lichte oververtegenwoordiging van de hoogste opleidingsniveaus vast. Dat laatste gaat in stijgende lijn ten nadele van de laagste opleidingsniveaus. De niveaus 3 en 4 werden de voorbije 30 jaar geleidelijk afgebouwd, de niveaus 1 en 2 stegen fors. De aanstellingen van ambtenaren van niveau 1 stegen van 4% van het totaal in 1971 tot 35% in 1997. Het feit dat net die personen op latere leeftijd instromen, blijkt ook een effect te hebben op de gemiddelde leeftijd van de ambtenaar. De relatief oudere leeftijdsgroepen zijn duidelijk oververtegenwoordigd in de ambtenarij. Dat is meteen ook de grootste uitdaging voor de federale overheid als werkgever, want de veertigers en vijftigers van nu zullen de volgende tien jaar vijftigers en zestigers worden. Het vraagstuk van de vergrijzing zal volgens de onderzoekers dan het grootst zijn. Het is duidelijk dat met de overschakeling van het Vast Wervingssecretariaat naar Selor, de drempel tot inschrijving bij de kandidaten een flink stuk werd verlaagd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Franstaligen zich door andere motieven laten leiden om bij de federale overheid te solliciteren dan Nederlandstaligen. Nederlandstaligen zoeken eerst naar een job die aansluit bij hun studies en interessevelden en kijken daarna naar voorwaarden, waarbij vaste uren, deeltijds werk en ouderschapsverlof de doorslag geven. De Franstaligen worden in de eerste plaats aangetrokken door de werkzekerheid. Over het geheel bekeken zijn de jonge ambtenaren tevreden over de mate van diversiteit, de hoeveelheid aan sociale contacten en de grote autonomie in hun functie. De balans slaat eveneens positief door als het gaat over levenskwaliteit. Vaste uren, mogelijkheid tot deeltijds werken en geen overwerk zijn daarbij belangrijk, evenals het beginloon.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen