< Terug naar overzicht

De crisis voorbij: letten bedrijven op kostenbeheersing of waardecreatie?

De crisis beroert alle bedrijven en zet hen aan tot snel ingrijpen. Maar welke invloed zal de crisis op langere termijn hebben? Gaan bedrijven verder in kostenbeheersing of gaan ze agressiever achter andere types klanten aan?

In de tweede jaarhelft van 2009 vroeg HR-dienstengroep Randstad aan 3500 klanten hoe de crisis hun bedrijfsvoering op iets langere termijn zal beïnvloeden. Samengevat blijkt dat verdere kostenbeheersing voor bedrijven veruit de belangrijkste strategische keuze is als langere-termijnreactie op de huidige economische crisis.

Is kostenbeheersing dan veel belangrijker dan nieuwe waardecreatie? Op het eerste gezicht wel. Op het tweede gezicht niet, want maatregelen zoals diversificatie van klanten, producten en diensten, en meer nadruk op de opleiding van de eigen werknemers, wijzen juist in de richting van meer waardecreatie.

In de enquête peilde Randstad naar diverse ‘morning after’-maatregelen. Na de crisis zal een strikter beheer van de kosten de meest aangewende strategie zijn. 57 procent van de bedrijven is van plan hierin strikter te worden. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers is dit zelfs 77 procent. Geen enkele andere maatregel haalt meer dan 50 procent.

Toch is het aantal bedrijven dat zich wil beperken tot kostenbeheersing sterk in de minderheid. De meeste combineren de kostenverlagende maatregelen met andere maatregelen.
Het gaat dan op de eerste plaats om:
- Eén op de drie bedrijven wil de interne flexibiliteit in het bedrijf versterken.
- Eén op de vijf bedrijven gaat meer investeren in opleiding.
- Eén op de twintig bedrijven wil echter minder in opleiding investeren.

In tegenstelling tot de interne flexibiliteit, is de trend inzake externe flexibiliteit onduidelijker. Wat betreft outsourcing verwachten merkwaardig weinig bedrijven verandering in de toekomst:
- 6 procent van de bedrijven verwacht meer te gaan outsourcen.
- 8 procent van de bedrijven denkt minder te gaan outsourcen.

Ook wat externe consultancy betreft is er weinig beweging aan de horizon:
- 5 procent ziet een toename van externe consultancy.
- 10 procent verwacht een daling van externe consultancy.

Nogal wat bedrijven willen gaan diversifiëren in klanten enerzijds, producten en diensten anderzijds (respectievelijk 29 en 25 procent). Respectievelijk 8 en 6 procent wil op dit punt meer selectiviteit aan de dag leggen.

Meer dan de helft van de bedrijven voorziet hierin geen wijzigingen, en dat is frappant. Het lijkt erop dat een aantal bedrijven na de crisis gewoon weer wil aanknopen bij de precrisisperiode. Daarmee lijken ze de impact van de huidige crisis te onderschatten.

Eén op de vijf bedrijven denkt aan meer automatisering. Een maatregel als variabele verloning kan op weinig sympathie rekenen: hooguit 5 procent van de bedrijven wil dit versterken en evenveel denkt aan afbouwen.

Bron: Randstad

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen