< Terug naar overzicht

De Belgische ziekte (2): hoe de aantrekkelijkheid van België versterken?

Professor Leo Sleuwagen van de KU Leuven en de Vlerick Leuven Gent Management School schuift zes concrete aanbevelingen naar voor om de aantrekkelijkheid van ons land te verhogen.

De buitenlandse investeringen in ons land lopen sterk terug. Dat blijkt uit de jaarlijkse Barometer van de Belgische Attractiviteit van Ernst & Young (zie hierboven). Professor Leo Sleuwagen pikt hier op in: “De barometer van de Belgische aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeringen staat op slecht weer. De nieuwe investeringen lopen sterk terug, het vertrouwen in en de vertrouwdheid met de Belgische (institutionele) omgeving gaat achteruit. Dit maakt de Belgische economie, die zeer sterk afhankelijk is van buitenlandse investeringen, bijzonder kwetsbaar. Er is nood aan een stabiel regelgevend kader, een coherente visie en een effectief beleid ten aanzien van internationaal ondernemen.”
Hij formuleert enkele concrete aanbevelingen om het tij te keren:

1. Verlagen van de vennootschapsbelasting om aansluiting te vinden bij het Europese gemiddelde. Driekwart van de bedrijven geeft aan dat dit een positieve impact zou hebben op hun eventuele beslissing om toch in België te blijven.

2. Integraal behouden en verder promoten van het systeem van de notionele intrestaftrek. Negentig procent van de bedrijven die niet in België actief zijn, kennen de maatregel helemaal niet.

3. Beter bekend maken van de rulingcommissie. Amper 30 procent van de bedrijven kent het bestaan van de commissie.

4. Komen tot een krachtenbundeling voor imago en promotiecampagnes. Slechts 13 procent van de investeerders doet een beroep op een overheidsdienst of investeringsagentschap. De troeven van België blijven nog steeds te weinig bekend in het buitenland. Imagocampagnes hebben een positieve impact op het investeringsklimaat van een land. België dient hier dan ook verder in te investeren en alle activiteiten (investeringsagentschappen, economische missies enz.) te optimaliseren.

5. Voortzetten van de investeringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling. De wissel op de toekomst is innovatie en R&D. Als Europa en België aantrekkelijke investeringsregio’s in de wereld willen blijven, zullen ze deze kaart moeten trekken.

6. Niet langer uitstellen van de fiscale consolidatie. België is één van de weinige landen binnen de Europese Unie zonder systeem van fiscale consolidatie. Het niet invoeren van deze maatregel zorgt ontegensprekelijk voor een competitief nadeel van België binnen de Europese economische ruimte.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen