< Terug naar overzicht

De Belgische ziekte (1): buitenlandse investeringen lopen drastisch terug

België zakt van de vijfde naar de achtste plaats op de lijst van de meest aantrekkelijke Europese investeringslanden. Terwijl het totale aantal investeringen in Europa relatief stabiel blijft, is het in België met bijna een vijfde gedaald. De hoge fiscale druk, het gebrek aan ondernemingscultuur en de politieke instabiliteit schrikken investeerders af. Dit blijkt uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijks onderzoek van Ernst & Young.

Niet alleen lopen de investeringen drastisch terug, onrustwekkend is dat slechts de helft van de investeringen echt nieuwe projecten zijn. De andere helft zijn uitbreidingen van reeds bestaande projecten. Bovendien creëren de buitenlandse investeringen weinig bijkomende werkgelegenheid. Deze conclusies zijn gebaseerd op de harde cijfers.

België lost de rol


Ondanks de wereldwijde economische crisis blijft het globale aantal investeringen over geheel Europa stabiel. Maar België tekent een daling met 19 procent op. Met 142 projecten in 2008 (tegenover 175 in 2007) zakt België van de vijfde naar de achtste plaats. Naast de klassieke grote investeringslanden zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje moeten we nu ook Polen, Roemenië en Rusland laten voorgaan.

Nauwelijks banencreatie


Serieus knelpunt is dat de nieuwe projecten slechts een beperkt aantal nieuwe banen met zich meebrengen. In Europa daalt de jobcreatie als gevolg van nieuwe investeringen met 16 procent. In België werden 3391 nieuwe werkplaatsen gecreëerd, een daling van 23 procent en beduidend slechter dan het Europese gemiddelde.
Bekijken we de nieuwe projecten per regio, dan zien we dat Vlaanderen goed is voor 52 procent (74 van de 142 nieuwe projecten), Wallonië voor 28 procent (40 nieuwe projecten) en Brussel voor 20 procent (28 nieuwe projecten). Opvallend is dat Vlaanderen terrein blijft verliezen op de andere regio’s: sinds 2005 is het Vlaamse aandeel met 10 procent gezakt.

Belgische attractiviteit erodeert


Uit een enquête bij 800 internationale bedrijfsleiders blijkt voorts dat de klassieke troeven van België om investeerders aan te trekken negatief evolueren. De achteruitgang is het meest uitgesproken voor het criterium ‘stabiliteit en transparantie van het politieke en wettelijke kader’ (van 65 naar 40 procent). Ook het vertrouwen in ons stabiel sociaal klimaat neemt sterk af (van 83 naar 67 procent). En ons imago als een land van ondernemers krijgt een flinke deuk (van 71 naar 59 procent). Daarnaast blijven ook de hoge fiscale druk en de hoge loonkost een belangrijke rem.

Vooruitzichten niet rooskleurig


Het aantal internationale ondernemingen dat overweegt in België te investeren in de nabije toekomst daalt van 33 procent in 2008 naar 23 procent in 2009, het laagste peil sinds de start van het jaarlijkse onderzoek in 2005. Daarenboven hebben de geplande investeringen vooral betrekking op sales en marketingactiviteiten en op administratieve diensten. Het gaat dus om investeringen die slechts een beperkte werkgelegenheid creëren.
De meeste bedrijfsleiders zijn van oordeel dat de farmaceutische industrie en de biotechnologie de belangrijkste bijdrage kunnen leveren tot economische groei. Op de tweede plaats komen groene technologieën en ICT. Maar om die groei te realiseren moet de overheid haar economisch en fiscaal beleid dringend bijsturen.

Lees meer over deze thematiek op People & Profit

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen