< Terug naar overzicht

Dan toch kansen voor werkloze vijftigplussers?

Voor werkloze vijftigplussers hoeft de werkloosheid geen eindpunt te zijn. Mits voldoende motivatie en ondersteuning.

Je bent vijftig voorbij en je verliest je baan. Wat dan? Het klopt dat werkgevers niet meteen staan te springen om mensen in dienst te nemen van wie algemeen wordt gezegd dat zij wel ervaring hebben, maar dat ze eerder duur zijn en bovendien weinig flexibel. Zijn vijftigplussers dan kansloos op de arbeidsmarkt? Het algemeen beeld is genuanceerder dan sommigen willen doen geloven. Bijna de helft van de door Randstad Galilei begeleide kandidaten van boven de 50 vindt opnieuw werk. Bovendien vinden meer en meer vijftigplussers opnieuw een vaste job via uitzendarbeid.

“In tegenstelling tot wat schreeuwerige krantenkoppen ons willen doen geloven, is het vandaag voor een werkloze vijftigplusser niet onmogelijk om opnieuw werk te vinden”, stelt Randstad in een persbericht. “Indien de overheid en sociale partners bovendien echt gaan activeren en een globaal en consistent beleid gaat voeren om de werkzaamheidgraad bij vijftigplussers op te voeren, zal de situatie voor vijftigplussers op de arbeidsmarkt verder verbeteren.”

Ondertussen hangen lage uitstroomcijfers en deprimerende statistieken wel een negatief beeld op van werkloze vijftigplussers. Een outplacementprogramma volgen of zich inschrijven als uitzendkracht kan in vele gevallen een springplank naar werk zijn. Bijna één op de vier kandidaten die de afgelopen jaren bij Galilei, een onderdeel van de Randstad-groep, een outplacementprogramma volgden, zijn 50 jaar of ouder. De voorbije twee jaar vond gemiddeld één op de twee vijftigplussers tijdens de begeleiding opnieuw werk. Bij kaderleden is dit 77 procent, bij bedienden 53 procent en bij arbeiders 36 procent.

Collectieve begeleidingsprogramma’s haalden een succesratio 39 procent. Zeker bij de arbeiders is er nog veel ruimte voor verbetering, maar deze cijfers geven wel aan dat de situatie niet uitzichtloos is. Programma’s voor bruggepensioneerden zijn minder succesvol, maar dat heeft uiteraard vooral te maken met het structureel gebrek aan activering van deze doelgroep.

Vijftigplussers vinden we trouwens ook meer en meer terug bij de door Randstad tewerkgestelde uitzendkrachten. Het aantal 45-plussers en 50-plussers die via uitzendarbeid aan de slag gaan, neemt alsmaar toe. Voor 2009 stelt Federgon dat 12,4 procent van de uitzendkrachten in de sector 45-plussers zijn. Dit percentage bedraagt meer dan 6,6 procent bij degenen die 50 jaar of ouder zijn.

De cijfers van Randstad liggen in dezelfde lijn als die van de sector. Het positieve nieuws is dat dit aandeel van jaar tot jaar stijgt. Zelfs tijdens de recente crisis werd deze opgaande trend niet onderbroken. Een vijftigplusser kan inderdaad via uitzendarbeid zijn kansen op herinschakeling op de arbeidsmarkt verhogen.

“Eén op de twee 45-plussers vindt vast werk na het beëindigen van één van zijn opdrachten”, stelt Federgon op basis van onderzoek. Dit betekent echter niet dat uitzendarbeid op dit ogenblik zijn rol voor vijftigplussers al volledig waarmaakt. “We zien wel dat vijftigplussers zelf een grotere bereidheid tonen om in uitzendarbeid te stappen en die trend neemt de laatste jaren nog toe”, voegt Randstad er nog aan toe.

Achter de weinig rooskleurige cijfers zijn er dus toch wel lichtpunten. Gemotiveerde vijftigplussers zijn dus helemaal niet kansloos op de arbeidsmarkt. Motivatie en een goede begeleiding maken wel degelijk in de huidige omstandigheden een groot verschil. “Het is nu aan de overheid en de sociale partners om hier verder op in te spelen”, pleit Randstad.

In de rubriek ‘persberichten’ vindt u meer informatie over deze bevindingen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen