< Terug naar overzicht

Crisis maakt werknemers trouw aan werkgever

Sinds 2013 nemen steeds minder werknemers zelf ontslag bij hun werkgever. Ook in de nabije toekomst zijn weinig werknemers van plan om van werkgever te veranderen. Het merendeel schat zijn kansen om snel een evenwaardige job te vinden niet hoog in. Het onvrijwillig verloop daarentegen stijgt sinds 2011 jaar na jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstenverlener Securex, die jaarlijks het personeelsverloop in de Belgische privésector analyseert op basis van data afkomstig van zijn sociaal secretariaat. Uitzendkrachten, vakantiestudenten, zelfstandigen en (brug)gepensioneerden en werknemers uit de publieke sector zijn niet opgenomen in de steekproef.

In 2013 kende de Belgische privésector opnieuw een daling van het vrijwillige verloop. In 2011 verliet nog 8,82% van de werknemers zijn organisatie op vrijwillige basis. In 2012 was dat nog 7,39%, in 2013 slechts 7,01%.

Ook in de nabije toekomst blijft het verloop wellicht klein. Slechts 13% van de hoger opgeleide werknemers en 9% van de lager opgeleiden zegt dat ze op korte termijn van plan is om van werkgever te veranderen.

60% van de hoogopgeleiden en 80% van de laagopgeleiden maakt geen plannen om te vertrekken. Ze schatten hun kansen om snel een evenwaardige job te vinden niet bijster hoog in. 40% van de hoog- en laagopgeleiden is overtuigd bedrijfsintern een evenwaardige job te kunnen vinden.

Voor het vinden van een evenwaardige job buiten het bedrijf schatten de hoogopgeleiden hun kansen iets positiever in dan de laagopgeleiden (59% tegenover 41%). Toch blijft één op de drie hoogopgeleiden en twee op de drie laagopgeleiden onvoldoende overtuigd van hun kansen op de huidige arbeidsmarkt.

Jongeren
Het onvrijwillig verloop is daarentegen licht gestegen. Zo is er een stijging te zien van 11,49% in 2012 naar 12,25% in 2013. De jongste werknemers werden het voorbije jaar dan weer minder snel aan de deur gezet in vergelijking met 2012 (20,17% tegenover 22,37%). Ondanks de daling voor deze groep, blijft het aantal ontslagen jongeren procentueel nog steeds hoog, veel hoger dan bij alle andere leeftijdsgroepen.

In dezelfde lijn daalde ook het onvrijwillig verloop bij werknemers met minder dan een jaar anciënniteit. Gemiddeld verliest 22,41% zijn job binnen het jaar in 2013, tegenover 24,35% in 2012. Ook voor deze subgroep ligt het risico op onvrijwillig verloop procentueel gezien nog steeds veel hoger in vergelijking met werknemers met meer anciënniteit.

Ook arbeiders werden in 2013 vaker aan de deur gezet dan in 2012, respectievelijk 13,7% en 12,44%. Aan de basis van deze stijging ligt ondr meer de terugloop van de tewerkstelling in de industriële sector, die ook zwaar te lijden heeft onder de crisis.

Het grootste onvrijwillig verloop is nog steeds te zien in de kleinste bedrijven (14,85%), ook al is daar een daling tegenover 2012 (15,71%). Ook voor de grootste bedrijven is er opnieuw een stijging waar te nemen in vergelijking met 2012: het onvrijwillig verloopt bedraagt daar 10,53% in 2013 tegenover 7,78% het jaar daarvoor.

Bron: Securex

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen