< Terug naar overzicht

Competentie-ontwikkeling wint aan belang in bedrijven

De afgelopen vijf jaar hebben bedrijven beduidend meer geïnvesteerd in loopbaanontwikkeling. Training, werkplekleren en loopbaanmanagement worden steeds vaker als een geheel benaderd.

Dat blijkt uit de studie ‘Best practices in competentie-ontwikkeling: een barometer voor bedrijven’ van de Vlerick Leuven Gent Management School. Sinds 2007 hebben bedrijven belangrijke stappen richting een geïntegreerde loopbaanontwikkeling gezet.

Training, werkplekleren en loopbaanmanagement worden volgens de studie niet langer als afzonderlijke domeinen beschouwd, maar als één geheel benaderd in het HR-proces van competentie-ontwikkeling. Competentie-ontwikkeling werpt immers alleen maar haar vruchten af als ze is ingebed in een cultuur die het belang van ontwikkeling en persoonlijke groei integreert met een visie op inzetbaarheid op langere termijn.

Bedrijven zien competentie-ontwikkeling dan ook minder dan vroeger als een instrument om de kloof tussen competentiebehoeftes en –noden op korte termijn te dichten, maar bekijken het in een ruimer kader waarin het hele loopbaanbeleid van een werknemer wordt meegenomen. Het bijbrengen van competenties wordt meer en meer een vast onderdeel van loopbaanontwikkeling, eerder dan een ad-hoc-remediëring.

Positief is bovendien dat er de afgelopen vijf jaar bij bedrijven een duidelijke evolutie merkbaar is om niet alleen de 'high potentials' te bereiken, maar ook zwakkere groepen op de arbeidsmarkt, zoals kortgeschoolden, tijdelijke arbeidskrachten en oudere werknemers, te betrekken bij competentie-ontwikkeling. De toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en de demografische evolutie op de werkvloer, met steeds oudere werknemers, heeft die tendens in de hand gewerkt.

De studie verwijst de vrees van werkgevers dat opgeleide werknemers sneller andere horizonten opzoeken naar het rijk der mythes: werknemers die hun loopbaan zelf in handen nemen en ervaren dat de organisatie de nodige inspanningen levert en een visie heeft op inzetbaarheid op korte en lange termijn, vertonen eerder een hogere dan een lagere loyaliteit ten aanzien van hun werkgever.

Om het loopbaanperspectief op competenties overal ingang te doen vinden, is het belangrijk, zo besluit de studie, dat competentie-ontwikkeling al in het onderwijs aan bod komt. Daarvoor geldt de slogan: "Naast de schooltas en de turnzak, ook een loopbaanrugzak."

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen