< Terug naar overzicht

Collectieve ontslagen moeten verdeeld worden volgens leeftijd

In het regeerakkoord was het al aangekondigd. Bij een collectief ontslag moet rekening gehouden worden met de leeftijdspiramide. Bedrijven mogen een collectief ontslag dus niet meer afwentelen op 50-plussers. De maatregel moet gedragsverandering aansporen bij werkgevers.

Het verhogen van de brugpensioenleeftijd was een eerste nieuwe maatregel die het collectief ontslag grondig veranderde. Nu viseren nieuwe maatregelen werkgevers. Bij ontslagen moeten ze rekening houden met de leeftijdspiramide in de organisatie.

Dat komt neer op een verbod om bij herstructureringen en collectieve ontslagrondes alleen de ouderen of alleen de jongeren te ontslaan. Minister van Werk Monica De Coninck werkt met drie leeftijdscategorieën: jonger dan 30 jaar, 30 tot 55 jaar en 55-plus. De cijferverhouding tussen die groepen in het aanwezige personeelsbestand moet terug te vinden zijn in de ontslagen.

Een afwijking met 10 procent is mogelijk. Er kan een verschil gemaakt worden per bedrijfsafdeling. Sleutelfuncties kunnen uitgezonderd worden. Bij niet-naleving verliest het bedrijf twee jaar lang zijn lastenverminderingen.

Daarnaast neemt de minister nog een tweede maatregel en verplicht ze bedrijven een werkgelegenheidsplan voor 50-plussers op te stellen. Hoe gaan bedrijven aanwerven? Wat doen ze om de aanwezigen te houden met vormings-, begeleidings-, gezondheids- en andere maatregelen?

“Ik wil zo'n plan in elk bedrijf omdat werkgevers en werknemers dan moéten overleggen over een leeftijdsbewust personeelsbeleid”, motiveert De Coninck. Over de maatregelen is al gepraat met de sociale partners.

Sancties


Daarnaast komen er sancties voor sectoren en bedrijven die de sectorale vormingsinspanningen niet naleven. Sinds 1999 bestaan er afspraken tussen vakbonden en werkgevers om 1,9 procent van de loonmassa aan vorming te besteden. Die worden na twaalf jaar nog altijd 'maar matig' nageleefd. De straffen zullen hoger worden.

De regering verhoogt ook de lasten die bedrijven moeten betalen als ze mensen sturen naar de 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' (brugpensioen) of vergelijkbare formules hanteren zoals de Canada Dry of pseudobrugpensioen. De bedragen gaan verder omhoog volgens het simpele principe: hoe jonger men mensen wegstuurt, hoe hoger de lasten.

“Activering van mensen, van hoog tot laag, van jong tot oud, en bedrijven voorbereiden om na te denken over een arbeidsmarkt vol krapte, dat is mijn missie”, besluit Monica De Coninck.

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen