< Terug naar overzicht

Code-Lippens werkt

De huidige Corporate Governance Code of Code-Lippens is doeltreffend. De Code moedigt goede bedrijfspraktijken aan en draagt bij tot een betere werking van raden van bestuur. De kosten die verbonden zijn aan de toepassing wegen niet op tegen de voordelen. Er is wel vraag naar meer duidelijkheid en informatie.

Eind juni 2008 zal de Commissie Corporate Governance een voorstel van aangepaste Corporate Governance Code of Code-Lippens lanceren op haar website (www.corporategovernancecommittee.be). Dit voorstel zal inspelen op de resultaten van de publieke raadpleging die de Commissie Corporate Governance van 1 oktober tot 30 november 2007 heeft gehouden, en waarover HR Square u vooraf inlichtte. Het VBO laat weten dat de raadpleging van eind vorig jaar 49 reacties opleverde, die duidelijk niet alleen vanuit de betrokken vennootschappen kwamen, wat op zich een succes te noemen is. De bevraging over de inhoud van de Belgische code bleek overigens een succes. Ze leverde nuttige input op:De Code-Lippens is doeltreffend. De reacties waren over het algemeen positief tot zeer positief. Zo erkent men dat de Code goede bestuurspraktijken heeft aangemoedigd en heeft bijgedragen tot een betere werking van de raad van bestuur.
De respondenten vinden dat het echter nog te vroeg is – de Code geldt pas sinds 2005 – om zich uit te spreken over de impact ervan op de waardecreatie door de onderneming op de lange termijn.
Voorts kan de ‘pas toe of leg uit’-aanpak op een breed draagvlak rekenen omwille van zijn flexibiliteit. Dit principe maakt de Code toegankelijk voor verschillende soorten ondernemingen en laat ook toe vlot in te spelen op de bedrijfsontwikkeling.
Zowat alle respondenten stellen dat de kosten die verbonden zijn aan de toepassing van de Code niet opwegen tegen de voordelen ervan (zoals meer transparantie en een beter imago).
Er is wel vraag naar meer duidelijkheid en informatie over hoe de Code zich verhoudt tot de wijzigende Belgische en Europese regelgeving.

De Commissie Corporate Governance gaat nu de huidige Code aanpassen om rekening te houden met de opmerkingen en suggesties. Zo zal er extra aandacht gaan naar een verduidelijking van de verschillende concepten uit de Code (zoals principes, bepalingen en richtlijnen) en naar meer informatie over de complementariteit tussen de Code en de relevante wetgeving. Ook een aanpassing aan nieuwe Belgische en Europese regels staat op de agenda.

Daarom zal de commissie eind juni een voorstel van aangepaste Code beschikbaar stellen, waar tot midden september op gereageerd kan worden. Na contacten met diverse stakeholders zal vervolgens tegen eind 2008 de definitieve versie van de geactualiseerde Code beschikbaar worden gesteld.

Tot slot overweegt de commissie ook de publicatie van een rapport over het onderdeel vergoeding van de leidinggevenden van de Code en dit eveneens tegen eind 2008.


(Bron: VBO)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen