< Terug naar overzicht

Code-Buysse breidt uit

De commissie-Buysse, die de gelijknamige code beheert, ontwikkelt aanbevelingen rond personeelsbeleid met bijzondere aandacht voor werknemersparticipatie en multiculturalisme binnen en buiten de onderneming. In afwachting hield Unizo een enquête rond de code.

De Code-Buysse legt de principes voor behoorlijk bestuur in niet-beursgenoteerde ondernemingen vast. Unizo bevraagde honderd kmo-bedrijfsleiders.

Toepassing na drie jaar


Na drie jaar blijkt 60 procent van de Vlaamse kmo-bedrijfsleiders de Code-Buysse te kennen. De overgrote meerderheid (80 procent) daarvan is overtuigd van de meerwaarde van de code voor de onderneming. De kmo-bedrijfsleiders putten vooral uit de aanbevelingen van de code om de werking van hun onderneming te optimaliseren (46 procent) en de relaties met klanten (40 procent) en leveranciers (34 procent) te optimaliseren.

Adviesraad


De helft van de kmo-ondernemers kent het principe van de adviesraad. Zo'n 45 procent zegt behoefte te hebben aan dit externe klankbord voor het dagelijks bestuur.
Hun motivatie: de adviesraad moet me bijstaan als een klankbord en een denktank (66 procent), de adviesraad moet mee een langetermijnvisie ontwikkelen (60 procent), de adviesraad kan mee het evenwicht zoeken tussen het familiale en het ondernemingsbelang (39 procent), met een adviesraad kan ik de eenzaamheid van de bedrijfsleiding overstijgen (30 procent).
Om aan deze wens te voldoen, herneemt Unizo het komende jaar het proefproject waarbij het afgelopen jaar tien familiale ondernemingen werden bijgestaan bij de oprichting en werking van een adviesraad.
Unizo zal ook per Vlaamse provincie een ondernemersnetwerk oprichten. Daarin zullen tijdens rondetafels kmo-ondernemers met een adviesraad collega’s bijstaan bij de oprichting ervan.
Eerder al ontwikkelde Unizo onder meer een Coach Behoorlijk Bestuur met concrete aanbevelingen om de algemene principes uit de code om te zetten in het eigen bedrijf.

Toepassing in de toekomst


In de toekomst wil 63 procent van de bevraagde ondernemers aan de hand van de Code-Buysse erop toezien dat de missie en de visie van het bedrijf nageleefd worden.
Welgeteld 52 procent wil de code gebruiken om voorbereidingen te treffen voor de familiale opvolging.
De code inspireert 24 procent van de kmo-ondernemers om externe bestuurders aan te trekken en 19 procent om de betrokkenheid van de aandeelhouders te bevorderen.

Nieuwe thema’s


Net zoals de codes voor niet-beursgenoteerde ondernemingen in Spanje en Finland, wil de Code-Buysse mee evolueren met het veranderende sociaaleconomische klimaat. Daarom zal de commissie aanbevelingen ontwikkelen rond personeelsbeleid met bijzondere aandacht voor werknemersparticipatie en multiculturalisme binnen en buiten de onderneming. Ook rond deze thema’s zal Unizo praktische toetsingslijsten ontwikkelen.

Alle info over de code vindt u op www.codebuysse.be.
De Unizo-initiatieven over behoorlijk bestuur vindt u op de website van Unizo.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen