< Terug naar overzicht

CEO’s moeten geen bibbergeld te krijgen

Het oude ‘risico versus beloning’-dilemma ligt terug op tafel. Een studie van The Work Foundation poneert dat het uitoefenen van een job als CEO slechts lage risico’s inhoudt in vergelijking met ander werk.

The Work Foundation is een Britse non-profit organisatie die diverse aspecten van werk in kaart brengt. In een recent rapport staat dat CEO zijn niet veel risico’s met zich meebrengt en dat het dragen van risico’s dus geen argument kan zijn om de hoge vergoedingen van CEO’s te verantwoorden.
CEO’s lopen bijvoorbeeld veel minder kans om ontslagen te worden of slachtoffer te worden van herstructureringen. Zij leven ook langer en comfortabeler dankzij grote pensioenpotten en aanzienlijke uitbetalingen. Nick Isles van The Work Foundation: “Mensen verstaan instinctief het verschil tussen risicovol ondernemersschap en bekwaam beheer van een organisatie. Ons rapport toont aan dat de risico’s gedragen door CEO’s vrij bescheiden zijn.”
Volgens The Work Foundation steeg in 2006 op een jaar tijd het verloningspakket van de CEO’s van de 100 hoogst genoteerde bedrijven op de beurs van Londen met 28%. Daar tegenover staat dat het gemiddelde loon slechts met 4% omhoog ging. Van de 14 CEO’s die hun post verlieten tijdens de waarnemingsperiode van juli 2005 tot juli 2006 werd er slechts één ontslagen. Hij vertrok met een vergoeding van 5 miljoen pond. De gemiddelde Britse mannelijke werknemer met een loon van 25.800 pond en 7,5 dienstjaren zou slechts 3700 pond ontvangen in dezelfde situatie. Nick Isles commentarieert : “Hoge beloningen zouden naar begaafde, bekwame en wijze ondernemers moeten gaan. Maar laat ons geen argumenten over beloning opstellen gebaseerd op mythes over risico’s. Er heeft zich een winner take all-mentaliteit ontwikkeld onder CEO’s en niets lijkt dat te kunnen tegenhouden. Als wij onze hoogste openbare bediende - de premier - 186.000 pond per jaar betalen, waarom verdient een CEO dan meer dan 15 keer zoveel voor het beheren van een bedrijf?”
Dat zulke grote en inflatoire bedragen worden uitgekeerd aan CEO’s is volgens het rapport een ‘perversie van de marktprincipes’: “De groter wordende loonkloof tast het basisconcept van eerlijke beloning aan waarop een bloeiende maatschappij steunt en kan ook de prestaties en het succes op lange termijn van organisaties beschadigen aangezien medewerkers cynisch en ontgoocheld worden.”
Naast een belastingheffing om een rem te zetten op bovenmatig loon, vraagt The Work Foundation de oprichting van een ‘Hoge Lonen Commissie’, die advies zou verlenen aan bestuursraden en betrouwbare richtlijnen uitzetten. In de commissie zouden vertegenwoordigers van werknemers en aandeelhouders moeten zetelen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen