< Terug naar overzicht

Capaciteiten ambtenaren onderschat en slecht benut

Ambtenaren zijn naar eigen zeggen veel ambitieuzer dan wordt gedacht. Bijna zeven op de tien geven aan niet alle capaciteiten te benutten in het werk. Ze kloppen elke dag overuren en willen graag doorgroeien.

Volgens onderzoek van de nieuws- en vacaturewebsite InOverheid.nl geven de meeste ambtenaren aan dat ze in hun werk niet al hun capaciteiten benutten. Nagenoeg acht op de tien ambtenaren vinden dat ze meer kunnen dan er nu van hen wordt verlangd. Voor 73% van de ambtenaren die binnen een halfjaar van baan willen veranderen, is het niet benutten van capaciteiten de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar ander werk.
Dat ambtenaren ambitieus zijn, blijkt ook uit het feit dat 79% buiten kantooruren bereikbaar is, via telefoon, e-mail of beide. Daarbij zijn oudere ambtenaren meer bereikbaar (81%) dan hun jongere collega’s tot 30 jaar, van wie 68% buiten werktijd te bereiken is.
De resultaten van deze studie halen ook het vooroordeel onderuit dat ambtenaren strikt van negen tot vijf werken. Gemiddeld zouden ambtenaren vier uur per week overwerken, wat neerkomt op circa 50 minuten per dag. Bijna 40% van de ambtenaren ervaart de werkdruk dan ook als hoog. Bij de veertigers vindt zelfs de helft de werkdruk hoog.
De geraadpleegde ambtenaren klagen de beperkte doorgroeimogelijkheden aan. Van alle gemeenteambtenaren vindt 37% de doorgroeimogelijkheden binnen de gemeente (zeer) slecht. Dit kan verklaren waarom Nederlandse gemeenten problemen hebben met het werven en behouden van personeel. Met name jonge ambtenaren haken af of laten gemeenten links liggen vanwege de slechte doorgroeimogelijkheden.
Bij de provincie zijn ambtenaren het meest positief. Daar ligt het percentage dat de doorgroeimogelijkheden (zeer) slecht vindt met 25% een stuk lager. Bijna de helft (45%) vindt de doorgroeimogelijkheden juist (zeer) goed.
De studie brengt ook minder positieve zaken onder de aandacht. Zo geeft driekwart van de ambtenaren aan last te hebben van de bureaucratie. Bovendien vindt 68% van de jonge ambtenaren (onder de 35 jaar) dat in hun organisatie veel 45-plussers zijn vastgeroest. Vooral mannen onderschrijven deze stelling (75%). Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft vindt dat er te weinig jonge ambtenaren in dienst zijn.
Uit eerder onderzoek van InOverheid.nl bleek dat bijna 60% van de ambtenaren uitkijkt naar een andere baan. Het merendeel wil wel binnen de overheid blijven werken om de inhoud van de functie en uit maatschappelijke betrokkenheid. Wel willen ze het liefst overstappen naar een andere overheidsinstantie en veranderen van functie. Van de 58% van de ambtenaren die van baan willen wisselen, wil een kwart dat al binnen een halfjaar. De redenen die ze daarbij aanvoeren zijn ‘financieel erop vooruit gaan’ en ‘meer uit zichzelf halen’.

Bron: InOverheid.nl

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen