< Terug naar overzicht

Bijna tien procent meer werklozen in Vlaanderen

De economische crisis heeft tot een piek geleid in de werkloosheid. Ten opzichte van januari 2008 zijn er nu net geen tien procent meer werklozen. Vooral de jongeren zijn getroffen: in de afgelopen tien jaar is de jeugdwerkloosheid nooit zo sterk gestegen.

In januari 2009 is de werkloosheid in Vlaanderen sterk gestegen. Er zijn 16.712 of 9,8 procent meer werkzoekenden dan eind januari 2008. Het gaat om een vrij brutale ommekeer: de werkloosheid is in Vlaanderen 'nog maar' drie maanden aan het stijgen.
In februari 2008 was er nog een daling op jaarbasis van 11,6 procent. In de daaropvolgende maanden vlakte dit dalingsritme gestaag af en de cijfers van november 2008 signaleerden voor het eerst een stijging (+0,2 procent). In december was dat al 3,9 procent. En eind januari kwam de sprong naar 9,8 procent.
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) telt nu 186.413 niet-werkende werkzoekenden (of een werkloosheidsgraad van 6,48 procent).
Ondanks de toename, is dat nog altijd een vrij laag percentage. Maar het zit er dik in dat volgende maand al niet enkel het werkloosheidspeil van 2008, maar ook dat van 2007 overschreden wordt.

Jongeren op de wip


De werkloze jongeren (-25 jaar) zijn zelfs gestegen met 22,7 procent. Bij de middenleeftijdsgroep 25 tot 50 jaar (+8,4 procent) en de vijftigplussers (+3,7 procent) is de toename beperkter.
Jongeren voelen traditioneel fel de effecten van een conjunctuuromslag: als de conjucntuur stilvalt, vallen ze als eersten uit de boot. Bedrijven ontslaan in de eerste plaats tijdelijke werknemers (bij de uitzendkrachten zijn jongeren oververtegenwoordigd) en recent aangeworven werknemers (proportioneel ook meer jongeren). Bedrijven zijn ook almaar terughoudender om mensen aan te werven, waardoor jongeren erg moeilijk aan een (eerste) job geraken.
Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) wacht de evaluatie af van zijn algemeen jeugdwerkplan voor hij eventueel ingrijpt.

Mannelijke sectoren


Ook de zeer sterke stijging bij de mannen (+18,3 procent) valt op. Mannen werken meer dan vrouwen in conjunctuurgevoelige sectoren. Onder andere de terugval in de klassieke industriƫle bedrijven uit de secundaire sector stuurt de mannelijke werkloosheid hoger. De tertiaire en quartaire sectoren (waarin relatief veel vrouwen zijn tewerkgesteld) zijn minder conjunctuurgevoelig.
Toch is er, voor het eerst ook een stijging bij de vrouwen (+2,2 procent). Ook het tot dusver positieve effect van de tewerkstelling uit dienstencheques wordt dus gecounterd.
Op regionaal vlak is de stijging algemeen. In de regio's Kortrijk en Hasselt is de werkloosheidsstijging het sterkst. De enige daling in de cijfers valt voorlopig nog op te tekenen bij de langdurig werkzoekenden (-9,7 procent). Deze groep voelt echter het effect van economische veranderingen traditioneel pas met enkele maanden vertraging.

Reactie van de minister


Minister van Werk Frank Vandenbroucke benadrukt het belang van een krachtige reactie van de overheid. "We moeten ervoor zorgen dat een Vlaamse investeringsimpuls effectief op gang komt. Ik sta er daarom op dat we het Vlaams relanceplan goed in de gaten houden, op basis van een duidelijke monitoring. We moeten erop toezien dat de investeringen het gewenste effect hebben en waar nodig moeten we versnellen en bijsturen."
De minister hoopt bovendien dat er snel duidelijkheid komt over de werkgelegenheidsmaatregelen van de federale overheid. De voorgestelde maatregelen zouden een negatief effect hebben op de kostprijs van vijftigplussers, langdurig werklozen en laaggeschoolde jongeren, met andere woorden op de hertewerkstellingskansen van de meest kwetsbare mensen in de afdankingsgolf. En dat mag niet de bedoeling zijn.

Bron: persbericht Vlaams minister van Werk, De Morgen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen