< Terug naar overzicht

Bijna één op de vijf werknemers is zwaar gedemotiveerd

Bijna de helft van de werknemers ervaart veel tot heel veel stress, maar kunnen dit de baas. Het merendeel van de werknemers zegt desondanks enthousiast en gemotiveerd te zijn. Toch is 17 procent van de werknemers zwaar gedemotiveerd.

Dat blijkt uit de tweede Zen Barometer van HDP-AristA. De opzet van barometer is elk jaar het stressniveau en de stressfactoren bij werknemers en werkgevers (bedrijfsleiders en HR-managers) te meten.

Werknemers zijn enthousiast maar gestresseerd. Deze trend zet zich ook dit jaar voort. 70 procent van de werknemers zegt enthousiast te zijn op het werk. Bij HR-managers en bedrijfsleiders loopt dit op tot 90 procent. Al is er een lichte daling merkbaar ten aanzien van 2010.

Niettemin zegt bijna één op de vijf werknemers (17 procent) zwaar gedemotiveerd te zijn. Van dat percentage beweert 70 procent veel tot heel veel stress te hebben. De belangrijkste bronnen van demotivatie zijn een slechte relatie met de hiërarchische lijn en een ondoeltreffende interne communicatie.

Bijna de helft van de werknemers (46 procent) zegt veel tot heel veel stress te hebben. Niettemin beweert 44 procent die stress de baas te kunnen. Eén op de vijf zegt onvoldoende bestand te zijn tegen de stress waaraan hij blootstaat. De stressbestendigheid staat echter los van het stressniveau.

Bijna de helft van de deelnemers (43 procent) zegt dat het stressniveau gestegen is in vergelijking met vorig jaar. Bij 45 procent is er een status-quo.

De belangrijkste stressfactoren bij werknemers zijn nog steeds het werktempo en de hoeveelheid werk, de mentale en emotionele belasting. De top 3 van de stressfactoren bij HR-managers en bedrijfsleiders zijn het werktempo en de hoeveelheid werk, de emotionele belasting en de werkorganisatie.

Eén op de twee bedrijven zegt acties te ondernemen om stress bij het personeel te verminderen. Over het succes van deze acties zijn de meningen echter verdeeld. Voor een vijfde van de werknemers zijn deze een grote hulp, 35 procent vindt ze ondermaats. Amper 10 procent van de bedrijven heeft een analyse van de psychosociale risico’s uitgevoerd.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen