< Terug naar overzicht

Betrokken personeel wil langer werken

Zowel werknemers als werkgevers zien de leeftijd van 60 jaar nog altijd als het geijkte moment om op pensioen te gaan. Toch blijkt dat de werknemers die het meest betrokken zijn bij hun baan, tot op latere leeftijd willen werken. Als er ten minste iets tegenover staat: een specifiek beleid voor oudere werknemers.

Het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School peilde in opdracht van D.E.N.K.-HR via een enquête op de website van Jobat naar de eindeloopbaanpreferenties van 40-plussers. Tussen half augustus en begin oktober van dit jaar vulden 1250 oudere werknemers en 250 personeelsdirecteuren of bedrijfsleiders de enquête in. De steekproef bevat een oververtegenwoordiging van hooggeschoolden.

De respondenten moesten op een schaal de mate van betrokkenheid bij hun beroep aanduiden. Daaruit blijkt dat de meest betrokken personeelsleden er ook toe bereid zijn om tot latere leeftijd te werken. “Als men wil dat een werknemer tot zijn 65 jaar blijft werken, zal men hem moeten blijven motiveren”, besluit professor Dirk Buyens van de Vlerick School.

De manier om die motivatie op te wekken is jammer genoeg niet eenduidig. Een wonderformule om het werk aantrekkelijk te maken, lijkt niet te bestaan. In de enquête stelden de onderzoekers een lijst van alternatieve formules voor, maar geen enkele genoot de unanieme voorkeur. De respondenten kozen voor uiteenlopende manieren om hun loopbaan te verlichten. Door minder te werken (deeltijds brugpensioen, tijdskrediet, flexibele werkuren) of door hun baan anders in te vullen (coaching van jonge werknemers, nieuwe functie, minder zware arbeid, meer uitdaging). “Een simpele oplossing bestaat er niet. Er is nood aan een gamma gelijktijdige maatregelen, op maat van de verschillende werknemers”, besluit Buyens.

De professor stelt verder vast dat Vlaanderen met een perceptieprobleem over oudere werknemers kampt. Werkgevers sluiten zich aan bij het over het algemeen negatieve, stereotype beeld dat de samenleving heeft over oudere werknemers, terwijl die oudere werknemer zichzelf optimistischer en genuanceerder inschat. “De waarheid ligt ergens in het midden”, zegt Dirk Buyens. “Het negatieve beeld is overtrokken, maar oudere werknemers overschatten zich ook wel. Ze zien niet altijd in dat het in hun lange loopbaan voor de werkgever soms aan relevante ervaring ontbreekt – zeker in relatie tot de kostprijs, het hoge loon dus. Via opleiding en vorming en door tijdens de loopbaan verantwoordelijkheden aan de werknemer toe te kennen, kan de werkgever daar iets aan doen. Tegelijk moet de werknemer zelf ook gewoon realistischer worden en begrijpen dat de wereld niet (meer) aan zijn voeten ligt. Het vereist moed om dit duidelijk te maken en ook om dit te willen inzien, maar die moed is nodig.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen