< Terug naar overzicht

Belgische werknemerstevredenheid op goede weg, maar het kan nog beter

De globale tevredenheid van Belgische werknemers is in 2007 opnieuw gestegen. Opmerkelijk is dat deze stijging enkel geldt voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit blijkt uit de recentste ZebraBenchmark van het Securex Research Center.

Het Securex Research Center ondervroeg een representatieve steekproef van 1512 werknemers. Uit de antwoorden blijkt dat de globale werknemerstevredenheid in België significant gestegen is in vergelijking met 2005. Het tevredenheidniveau ligt nu terug op het peil dat bereikt werd in 2002 en 2003.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat in Wallonië werknemers minder tevreden zijn dan in Vlaanderen. Een grotere betrokkenheid bij de organisatie en een positief gevoel met betrekking tot de communicatie, het management, de carrièreperspectieven, stress en algemene werkomstandigheden zorgen voor een verhoogde tevredenheid bij de werknemers in Vlaanderen. Werknemers van beursgenoteerde organisaties zijn globaal gezien meer tevreden dan hun collega’s uit niet-beursgenoteerde bedrijven.

De resultaten tonen dat de meest bepalende elementen in verband met tevredenheid op het werk het veranderingsbeleid, de betrokkenheid bij de organisatie, de inhoud van de functie, de kwaliteit van het management, stress en algemene werkomstandigheden zijn. De helft van de respondenten is ‘eerder niet’ tot ‘helemaal niet’ tevreden over de manier waarop salarisverhoging bepaald wordt in zijn organisatie. Toch behoort dit aspect niet tot de top 5 van belangrijkste criteria. Ruim één op drie vindt dat hij onvoldoende geïnformeerd en ondersteund wordt als er veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd.

Verder kan men concluderen dat Belgen een lage verloopintentie, maar een hoge werkdruk kennen. Bijna 70% van de respondenten spreekt de intentie uit bij zijn huidige werkgever te blijven. Werknemers in Vlaanderen scoren de laagste verloopintentie (25%), de in Wallonië werkende Belgen laten 34% optekenen en de werknemers in Brussel hebben de grootste verloopintentie (38%). De respondenten percipiëren tegelijk een hoge werkdruk. Ruim 60% zegt regelmatig geconfronteerd te worden met deadlines en dit geldt het meest voor mannelijke kaderleden uit de privé-sector.

Uit de studie blijkt ook nog dat 5,83% van de Belgische werknemers het voorbije jaar zegt het slachtoffer te zijn geweest van geweld op het werk. Dat is een opmerkelijke stijging in vergelijking met 2005, toen dit percentage nog 3,31% bedroeg.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen