< Terug naar overzicht

Belgische werknemer mist vitaliteit

Veel Belgische werknemers hebben stress, een ondermaatse mentale en lichamelijke gezondheid, en houden een slechte leefstijl aan. Bij twee derde van de werknemers is de stress werkgerelateerd.

Uit het jaarlijkse Securex-benchmarkonderzoek, een studie bij een representatieve steekproef van 1822 werknemers in loonverband, blijkt dat 60 procent van de Belgische werknemers last heeft werkgerelateerde stress.
Het gaat vooral om werknemers tussen 30 en 34 jaar: zij hebben het moeilijk een goede balans tussen werk en privéleven te vinden.
Daarnaast ervaren arbeiders, werknemers met een diploma lager secundair onderwijs, werknemers uit de secundaire sector, voltijdse werknemers, werknemers uit de privésector en werknemers tewerkgesteld in grote organisaties (met 500 tot 999 medewerkers) het meest frequent stress.

Mentale en lichamelijke gezondheidstoestand


Zo'n 11 procent van de Belgische werknemers meent in een slechte algemene gezondheid te verkeren.
Bijna één op vijf ervaart regelmatig psychische klachten en 17 procent meldt hinder te ondervinden van zijn mentale gezondheid bij het uitoefenen van zijn job.
Bijna een kwart van de Belgische werknemers meldt dan weer dat zijn lichamelijke gezondheid hem hindert bij het uitoefenen van zijn job.
Opvallend is dat 40 procent van de Belgische werknemers vindt dat zijn lichamelijke klachten een rechtstreeks gevolg zijn van zijn job en dat één op drie ervan overtuigd is dat zijn gezondheid zou verbeteren in een andere job.

Leefstijl


Belgische werknemers scoren ook slecht op het gebied van leefstijl. Ze bewegen en ontspannen zich te weinig en vertonen vaak slechte eetgewoonten. Zo blijkt dat meer dan de helft van de Belgische werknemers minder dan drie dagen per week een inspannende activiteit doet van minimaal 20 minuten en dat bijna één op zes zelfs minder dan 30 minuten per dag beweegt. Daarnaast bekent bijna de helft van de respondenten zich onvoldoende te ontspannen.
Ook de eetgewoonten van werknemers kunnen beter. Zo eet bijna de helft van de Belgische werknemers gemiddeld geen twee stukken fruit per dag en daarmee ligt hun dagelijkse fruitconsumptie onder de norm. Tot slot ontbijt meer een kwart (28 procent) niet iedere ochtend, vertoont vermoedelijk 15 procent problematisch gedrag op het gebied van alcoholconsumptie en rookt één op drie.
Vooral mannen, starters (minder dan een jaar anciënniteit), werknemers met een diploma lager secundair onderwijs, werknemers met een uitzendcontract, werknemers die voltijds werken en werknemers die geen leiding geven, blijken een slechte leefstijl te vertonen.

Impact van werk- en organisatiekenmerken


De resultaten tonen aan dat factoren zoals werkintensiteit, werkbelasting, empowerment en veranderingsbeleid een hoge impact hebben op de vitaliteit van de Belgische werknemer. Momenteel ervaart deze voldoende empowerment, maar de scores op werkintensiteit, werkbelasting en veranderingsbeleid liggen lager.
Wil een werkgever de vitaliteit van zijn werknemers verhogen, dan kan hij dat door actie te ondernemen op deze drie vlakken.
Verder is het duidelijk dat werknemers die van plan zijn om hun organisatie te verlaten, significant meer stress hebben en lager scoren op werkvermogen, leefstijl en energie. Het is dus in het kader van retentie belangrijk voldoende aandacht te besteden aan deze variabelen. Werken aan de vitaliteit zal ervoor zorgen dat de verloopintentie afneemt.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen