< Terug naar overzicht

Belgische werkgevers verwachten gematigde rekruteringsactiviteit in najaar 2004

Volgens de Manpower Peiling naar de tewerkstellingsvooruitzichten moeten we slechts een gematigde rekruteringsactiviteit verwachten de komende maanden. De tewerkstellingsvooruitzichten blijven wel positief in vrijwel alle sectoren, in het bijzonder in vervoer, logistiek en communicatie.

Belgische ondernemingen verwachten een gematigde rekruteringsactiviteit voor het vierde kwartaal van 2004: 13% van de 761 ondervraagde werkgevers in België geeft aan dat hun onderneming een uitbreiding van het personeelsbestand plant, terwijl 6% een personeelsinkrimping verwacht. Zowat 76% van hen meent dat de tewerkstelling in hun onderneming stabiel zal blijven tijdens het volgende kwartaal. De netto tewerkstellingsprognose (het verschil tussen de geplande uitbreiding en de verwachte inkrimping van het personeelsbestand) is bijgevolg voorzichtig optimistisch met een klim van 7%, een afname met 4 procentpunten ten opzichte van het resultaat dat werd opgetekend voor het vorige kwartaal.


Licht Philippe Lacroix, general manager van Manpower Belgium, toe: “De resultaten van de Manpower Peiling naar de tewerkstellingsvooruitzichten voor het vierde kwartaal wijzen op een pauze in de stijgende trend die zich de voorbije twee kwartalen heeft doorgezet. Met deze eerste afname van de netto tewerkstellingsvooruitzichten in 2004 situeren de rekruteringsvoornemens zich op hetzelfde niveau als de verwachtingen voor het laatste kwartaal van 2003. Gelukkig noteren we nog steeds positieve tewerkstellingsverwachtingen in vrijwel alle activiteitensectoren, met twee sectoren die het beter doen dan tijdens het derde kwartaal van 2004: vervoer, logistiek en communicatie enerzijds (een bemoedigend signaal wanneer we het belang en het tewerkstellingspotentieel van deze sector in België in aanmerking nemen) en de groot- en kleinhandel anderzijds.”


De werkgevers in de drie gewesten voorzien een minder uitgesproken rekrutering voor het vierde kwartaal, met een lichte afname van 2 procentpunten in elk van de drie gewesten ten opzichte van de verwachtingen die werden opgetekend voor hetzelfde kwartaal in 2003. In Brussel neemt de netto tewerkstellingsprognose met de helft af ten opzichte van het vorige kwartaal, en zakt zo van +13% naar +6%, wat inhoudt dat het percentage werkgevers dat méér aanwervingen plant in de loop van het vierde kwartaal 6% hoger ligt dan het aantal werkgevers dat een personeelsinkrimping verwacht.


Dezelfde trend zet zich door bij werkgevers in Vlaanderen, waar de netto tewerkstellingsprognose daalt met 5 procentpunten, goed voor +7%. In Wallonië zijn de verwachtingen van de werkgevers vergelijkbaar met die voor het vorige kwartaal, met een netto tewerkstellingsprognose van +5%.


Positieve tewerkstellingsvooruitzichten zijn er in 17 van de 19 deelnemende landen in het onderzoek. In 14 landen zijn er gunstigere tewerkstellingsvooruitzichten in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. “De tewerkstellingssituatie is in de meeste landen beduidend verbeterd in vergelijking met vorig jaar”, verduidelijkt Jeffrey A. Joerres, voorzitter en CEO van Manpower. “Seizoenseffecten beïnvloeden echter de resultaten van de peiling in sommige landen, waar we een vertraging van de rekruteringsactiviteit noteren in vergelijking met het derde kwartaal.”


De trend zet zich het duidelijkst door in Europa, waar de rekruteringsvoornemens in zes van de elf deelnemende landen gematigder zijn dan voor het vorige kwartaal. Werkgevers in acht van de elf landen maken echter gewag van vooruitzichten die hoger liggen dan die voor hetzelfde kwartaal het jaar voordien.


Europese werkgevers zijn het meest optimistisch in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl hun Italiaanse collega’s voor het eerst een negatieve netto tewerkstellingsprognose vooropstellen. Duitsland is het enige andere Europese land waar een negatieve tewerkstellingsactiviteit wordt voorzien, hoewel de Duitse werkgevers beduidend minder pessimistisch zijn dan bij de start van dit jaar.


Werkgevers in de Verenigde Staten zijn optimistischer dan een jaar geleden, hoewel ze voorzichtig blijven in hun voorspellingen. De tewerkstellingsvooruitzichten in bepaalde sectoren – in het bijzonder in de industrie (productie), de groot- en kleinhandel en de financiële sectoren – laten een aanhoudende rekruteringsactiviteit vermoeden op de Amerikaanse arbeidsmarkt.


In Azië zijn de tewerkstellingsprognoses positief in alle deelnemende landen en worden ze gedragen door de rekruteringsvooruitzichten in de financiële sectoren en in de sector transport. In Nieuw-Zeeland en Hongkong noteren we de meest optimistische verwachtingen. De prognoses in Hongkong liggen, net als in Singapore en Japan, beduidend hoger in vergelijking met vorig jaar.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen