< Terug naar overzicht

Belgische kmo’s zetten sterke resultaten neer

De financiële structuur en het rendement van Belgische kmo’s is er vorig jaar op vooruitgegaan.

Deloitte Fiduciaire, specialist in fiscaal-juridisch en financieel advies aan familiale ondernemers en kmo’s, vulde zeer recente publiek gemaakte cijfergegevens van 2006 van 2200 ondernemingen aan met eigen gegevens. Vervolgens berekende Deloitte de financiële en operationele positie van de Belgische kmo’s via tien sleutelratio’s. Voor acht van de tien berekende sleutelratio’s, presteert de doorsnee kmo in 2006 beter dan in 2004 en 2005.

De productiviteit nam gemiddeld met 2% toe. Een innovatief productaanbod, maar ook het continue streven naar een meer efficiënte inzet van middelen liggen hier aan de basis. Deze groei in productiviteit heeft zich bovendien vertaald in een toename van het operationele en het netto rendement van telkens 1% voor de doorsnee kmo ten opzichte van 2004. Concreet hebben in 2006 de helft van de Belgische kmo’s een operationeel rendement van minimaal 13% en een nettorendement van 6% of meer gerealiseerd. De kloof tussen de goed presterende kmo’s en de slechte is wel groter geworden.

Opvallend: jongere kmo’s zijn performanter dan oudere. Dat komt doordat de jongere meer actief zijn in sectoren waar de rendabiliteit sowieso hoger ligt, zoals de dienstensector. Jonge ondernemingen noteren een hogere productiviteit en rendement, oudere ondernemingen zijn dan weer meer solvabel. De oudere ondernemingen konden meer eigen vermogen opbouwen door het reserveren van winsten. Ook hun liquiditeitspositie is beter dan bij de jongere ondernemingen.

Ondernemingen met een sterke visie, die innovatie verankerd hebben in hun strategie, presteren gemiddeld beter. Het teren op successen in behaald in het verleden, weerspiegelt zich veelal in een zwakkere financiële performantie vandaag.

Deloitte becijferde ook hoe de bestuurders in kmo’s vergoed worden. Slechts 37% van de bestuursmandaten in kmo’s is bezoldigd. De gemiddelde bruto bestuursvergoeding bedraagt 55.072 euro op jaarbasis per bezoldigd mandaat. Opmerkelijk: bij de familiale kmo maken de bestuurdersvergoedingen 24,8% uit van de totale personeelskosten. Dit wijst op een sterke actieve inzet van de bestuurders in de familiale kmo. Nochtans kent de bestuurder van de familiale kmo zich geen exuberant loon toe: gemiddeld 53.905 euro. Naarmate de onderneming groeit, neemt niet alleen het gemiddeld aantal bestuurdersmandaten toe, maar ook de gemiddelde bestuurdersvergoeding. De chemiesector betaalt het best, de logistieke sector kent de laagste vergoedingen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen