< Terug naar overzicht

Belgische bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op vergrijzing

Belgische bedrijven nemen vandaag nog onvoldoende maatregelen om de vergrijzing van de werkende bevolking op te vangen. Dat blijkt uit een Europese studie uitgevoerd door het een denktank die onderzoek verricht naar de toekomst van werkgelegenheid.

Het Adecco Institute lanceerde een Demografic Fitness Index (DFX) om te meten hoe sterk Europese bedrijven staan in vijf domeinen: het begeleiden van het personeel in de carrière, levenslang leren, het stimuleren van gezondheid op de werkvloer, kennisbeheer en diversiteit op het vlak van leeftijd. Het ging na welke specifieke instrumenten bedrijven inzetten ter verbetering van deze aspecten van een ‘personeelsbeleid dat optimaal rekening houdt met een verouderende bevolking’. De ondervraagde bedrijven kregen scores op de vijf gebieden, gaande van 100 tot 400, met de meeste punten voor bedrijven die alle gedefinieerde instrumenten in alle gebieden inzetten.

Belgische bedrijven scoren gemiddeld 185 punten in de DFX, wat in absolute termen erg laag is, Net als alle Europese landen is België nog onvoldoende voorbereid op de vergrijzing van de werkende bevolking. België scoort daarmee wel beter dan het Europese gemiddelde van 182 punten, evenveel als Spanje, maar minder dan de 189 punten van het VK (dat het beste scoort). Nederland behaalt 181 punten, Frankrijk slechts 172 (laagste score).

Enkele details,

- Carrièremanagement en –begeleiding: het gemiddeld Belgisch bedrijf zet nog niet de helft van de beschikbare instrumenten in. Vooral de ‘duurdere’ maatregelen scoren slecht. Belgische bedrijven scoren zeer goed op het vlak van coachingprogramma’s, mentorprogramma’s en werk/privé-planning.

- Levenslang leren: Belgische bedrijven doen het beter dan het Europese gemiddelde. België scoort het best van alle Europese landen op het vlak van training van sociale vaardigheden (60% van de respondenten heeft een dergelijk programma). Qua aanbod van geavanceerde trainingen scoort België met 73% lager dan het EU-gemiddelde. Belgische bedrijven bieden gemiddeld 5,3 opleidingsdagen aan hun personeel, 56% van het Belgische personeel wordt betrokken bij levenslang leren. Daarmee doet België het beter dan het Europese gemiddelde.

- Kennisbeheer: ons land scoort beter dan het Europese gemiddelde. Nog niet de helft van de Europese bedrijven heeft een volledig zicht op bestaande kennis in het bedrijf en op de werkvloer. In België is dat nog niet eens een derde van de bedrijven. Belgische bedrijven schatten wel beter in welke risico’s er zijn op kennisverlies wanneer individuele personeelsleden vertrekken, of wie er over bedrijfskritieke informatie beschikt. België scoort het best in Europa op het vlak van het opzetten van eigen denktanks en contacten met externe denktanks.

- Gezondheid: Belgische bedrijven stimuleren iets beter dan het EU-gemiddelde een gezonde werkomgeving. Zo beweert 39% het personeel gezonde maaltijden te verstrekken. Daarmee is België veruit koploper in Europa. Gemiddeld voorziet slechts 68% van de bedrijven in Europa in een medische controle op het werk, bij de Belgische bedrijven is dat 84%. Gezondheidzorg is het enige van de vijf onderzochte domeinen waarin meer gebruik gemaakt wordt van voorzieningen door oudere werknemers dan door jongere. Driekwart van de Belgische (en Europese) werknemers maken gebruik van gezondheidsprogramma’s op het werk en 54% daarvan zijn meer dan 45 jaar.

- Diversiteit qua leeftijd: in de meeste betrokken landen bestaat er wetgeving over diversiteit, die ook gerespecteerd wordt. België scoort relatief goed in het stimuleren van diversiteit qua leeftijd. Na het VK zet het gemiddeld het hoogste aantal instrumenten in om diversiteit te stimuleren. Ons land scoort ook op de individuele maatregelen een stuk beter dan het Europese gemiddelde. Zo beweert 75% van de Belgische bedrijven geen rekening te houden met leeftijd bij aanwerving of aanstelling, 87% beweert gelijke kansen te bieden voor alle leeftijdsgroepen. Enkel het VK en Frankrijk doen beter.

In België werden 500 bedrijven uit de dienstensector, de industrie en de handel anoniem ondervraagd. Het representatieve staal bestond uit ongeveer 300 bedrijven met een omzet van 10 tot 50 miljoen euro en ongeveer 200 met meer dan 50 miljoen omzet.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen