< Terug naar overzicht

Belgische bedrijven niet klaar voor het ‘nieuwe werken’

De derde Belgische ICT-Barometer maakt duidelijk dat de Belgische werknemers veel vooruitstrevender omgaan met nieuwe ICT-mogelijkheden dan de werkgevers, die opvallend vaak op de rem staan. De ICT-Barometer peilt naar de tevredenheid en verwachtingen van Belgische werknemers over hun ICT-tools en het gebruik ervan.

Volgens de nieuwe ICT-Barometer, een lokaal onderzoek uitgevoerd door Insites Consulting in opdracht van ICT-dienstverlener Getronics, is de Belgische werknemer helemaal klaar voor het nieuwe en vooral meer efficiënte gebruik van een moderne ICT-werkomgeving. Helaas is de Belgische werkgever zo mogelijk nog terughoudender dan hij al was.

De belangrijkste bevindingen van de ICT-Barometer:

■1. De ICT-Barometer gaat in op de (ICT-)verwachtingen van de Belgische eindgebruiker. Die is, meer dan ooit, klaar voor een nieuwe manier van werken. Alleen staat hij met zijn bereidwilligheid, verzuchtingen en flexibele instelling ook meer dan ooit in de kou. Zijn werkgever lijkt vast te roesten in oude concepten, terwijl de nood aan innovatie extra gevoed wordt door tendensen die niet meer te stoppen zijn (zoals virtueel samenwerken, kennisdelen, online en real time beheer van agenda’s, aanwezigheden).

Meer dan 80 procent van de respondenten beweert dat ze heel wat efficiënter kunnen werken met de hulp van een goede search engine, calendar sharing en presence management en wil niets liever dan met dergelijke toepassingen leven en werken.

■2. Belgen vinden het perfect normaal en natuurlijk om hun eigen ICT-tools op het werk te gebruiken. De ‘consumerization’ van ICT-tools is hiermee een feit. Bij ‘consumerization’ duiken nieuwe technologieën eerst op in de consumentenmarkt en vinden ze vervolgens hun weg naar de bedrijfswereld.

De grens tussen privé en werk vervaagt dus ook hier. Daarbij staan de eindgebruikers vaak niet stil bij veiligheidsaspecten, omdat hun streven vooral gericht is op vlot en handig gebruik, en werkgevers lijken zich ook vaak nog niet bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt.

Bijna 40 procent zet eigen opslagmiddelen in om bestanden te bewaren. Gemiddeld zijn ook 12 procent van de smartphones en 21 procent van de laptops die op de werkvloer gebruikt worden eigenlijk het privé-eigendom van onze werknemers.

Opvallende cijfers die het contrast weergeven tussen de vooruitstrevendheid van de gebruikers en de terughoudendheid van een deel van de werkgevers. Eén van de redenen hiervoor kan net het beveiligingsaspect zijn. Dit aspect dient, volgens Getronics Belux, in een harmonische totaalaanpak van de werkorganisatie gekaderd te worden, veeleer dan toegespitst op specifieke en per definitie geïsoleerde incidenten.

■3. De Belgische gebruiker heeft oog voor het evolutieve en eigentijdse karakter van zijn toepassingen. Daarom scoren in deze derde ICT-Barometer de intranetten als bedrijfstools opnieuw ronduit slecht.

Terwijl in bedrijven de onbeperkte toegang tot het internet jaar na jaar blijft afnemen, zouden intranetten extra relevant moeten zijn voor de Belgische werknemer. Maar de realiteit blijkt anders: 1 op de 3 werknemers vindt zijn bedrijfsintranet te weinig collaboratief en 1 op de 4 beschouwt de informatie als onvoldoende up to date.

Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat er te weinig aandacht wordt besteed aan interne bewustmaking en opleidingen in verband met de intranetten.

■4. De algemene voldoening over ICT-tools en het gebruik ervan daalt overal. Dat heeft te maken met de kwaliteit en beschikbaarheid van de ICT-tools, binnen en buiten de werkomgeving.

Meer dan ooit werken medewerkers (1 op de 2) wel eens van huis uit en als dat niet zo is wil 2 op de 3 van de andere groep niets liever. Die trend (waarin dus 5 van de 6 werknemers open staan voor thuiswerk) schijnt lijnrecht in te gaan tegen de terughoudendheid bij werkgevers om zich in te richten op de nieuwe manieren van werken.

Getronics zelf wil het alvast anders aanpakken. Het wil zijn aanpak ook tonen. Daarom opent het bedrijf in de week van 24 januari 2011 de deuren van zijn ‘New World of Work’, vanuit zijn nieuwe, daarop ingerichte kantoren in Diegem. Elke dag verwelkomt het bedrijf diverse bezoekersgroepen en maakt hen wegwijs in de diverse organisatorische, bedrijfskundige en logistieke aspecten van de ‘New World of Work’. Geïnteresseerden kunnen ook een kijkje nemen op de website http://nwow.getronics.be.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen