< Terug naar overzicht

België verloor 8.000 arbeidsplaatsen in 2002

Het aantal banen in België daalde in 2002 met 8000 eenheden na een stijging met 60.000 in 2001. Toch steeg het aandeel van de loonmassa in het bruto binnenlands product (BBP) tot 53,2%, het hoogste peil sinds de recessie van 1993. De Belgische economie groeide zoals verwacht met 0,7%.

Vooral de industrie schrapte veel banen vorig jaar. In de verwerkende nijverheid daalde het aantal werknemers met 19.000. In de dienstensector groeide het aantal loontrekkenden met 17.000 dankzij de bedrijfstakken overheid, onderwijs en andere diensten. De verloning van de werknemers steeg ondanks de daling van de werkgelegenheid met 3,9% tot 138,6 miljard euro. De Belgische economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,3%. Dat is iets meer dan verwacht. Over het gehele jaar 2002 groeide het BBP zoals verwacht met 0,7%. De lage economische groei was hoofdzakelijk te wijten aan de zwakke internationale conjunctuur. De toegevoegde waarde van de dienstensector groeide met amper 0,2%. De activiteit van de informaticadiensten viel terug na de spectaculaire groei van de voorbije jaren, de luchtvaartsector werd getroffen door het faillissement van Sabena en de financiële sector ondervond de gevolgen van de herstructureringen en de dalende beurskoersen. De activiteit van de landbouwsector klom met 14,7% dankzij de overvloedige graan- en fruitoogst en de productiestijging in de rundveesector. De uitvoer van goederen en diensten daalde met 0,4%. Het is van 1980 geleden dat de export nog daalde. De overheid ondersteunde de economische groei door haar consumptie met 1,6% en haar investeringen met 14,3% op te voeren.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen