< Terug naar overzicht

België heeft gestresseerde maar enthousiaste werknemers

De grote meerderheid van zowel werknemers als managers is enthousiast over en op het werk. Toch vormt stress een grote bedreiging. Eén op de twee werknemers heeft zelfs ‘veel’ tot ‘heel veel’ stress.

Dat blijkt uit de eerste Zen Barometer van HDP-AristA-groep. Bedoeling van die barometer is elk jaar het stressniveau en de stressfactoren te meten bij werknemers en werkgevers (bedrijfsleiders en HR-managers).

Ongeveer 75 procent van de werknemers zegt enthousiast te zijn op het werk. Het management is zelfs nog enthousiaster. Ongeveer 90 procent van de HR-managers en bedrijfsleiders is enthousiast op het werk.

Ze zijn enthousiast, maar wel vaak gestresseerd. Ongeveer 50 procent van de werknemers beweert ‘veel’ (43 procent) tot ‘heel veel’ (6 procent) stress te hebben. Eén deelnemer op de twee is van oordeel goed te kunnen omgaan met stress, ongeacht zijn stressniveau.

Bij de bedrijfsleiders verklaart 68 procent dat het stressniveau op het werk erg hoog is, maar uit de enquête blijkt dat ze zich beter gewapend voelen om die stress aan te pakken. Bij de HR-managers zegt 73 procent de stress volledig de baas te kunnen.

Heeft de moeilijke economische situatie het stressniveau doen toenemen? Voor 44 procent is het stressniveau gestegen ten opzichte van verleden jaar. Voor 48 procent is dat niveau ongewijzigd gebleven.

De drie belangrijkste stressfactoren zijn, in die volgorde:
< Het werkritme en de hoeveelheid werk.
< De mentale druk (bijvoorbeeld hoog concentratieniveau).
< De werkorganisatie.

Dat geldt zowel voor werknemers als voor werkgevers (HR-managers en bedrijfsleiders).

Eén bedrijf op de twee beweert acties te voorzien om de stress van de werknemers te verminderen. Toch heeft maar 10 procent van de ondervraagde bedrijven een risicoanalyse op psychosociaal vlak uitgevoerd. Ariane Haelterman, preventieadviseur psychosociale aspecten bij HDP-AristA, licht dat toe: “Volgens de Welzijnswet van 1996 moeten alle bedrijven een risicoanalyse uitvoeren en maatregelen nemen om het psychosociaal welzijn van hun werknemers tijdens de uitoefening van hun functie te versterken. In de praktijk zien we dat het vooral grote bedrijven zijn die risicoanalyses uitvoeren. Wat niet wil zeggen dat kmo’s geen acties ondernemen in het kader van het welzijn van hun werknemers. Het is een stap in de goede richting, maar het zou nog doeltreffender zijn om zich via een grondige analyse van het probleem toe te spitsen op de diverse aspecten van het psychosociaal welzijn.”

De enquête werd in september en oktober 2010 online uitgevoerd bij 737 werknemers, 134 HR-managers en 192 bedrijfsleiders. Zowat 60 procent van de deelnemers was Nederlandstalig en 80 procent werkt in de privésector.

Bij de bedrijfsleiders en HR-managers werkt 34 procent in een bedrijf met maximaal 10 personeelsleden. Bij de werknemers werkt 30 procent in een onderneming die meer dan 200 mensen in dienst heeft.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen