< Terug naar overzicht

Belastinghervorming kan 150.000 jobs opleveren

Een hervorming van de belasting kan 150.000 werklozen aan een baan helpen, zo berekende het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een bijlage van zijn jaarlijks rapport over Belgiƫ.

De economen van het IMF onderzochten wat de gevolgen zijn als Belgiƫ de lasten op arbeid fors zou verlagen en tegelijk andere belastingen met eenzelfde bedrag verhoogt.

Het IMF veronderstelde dat de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid met 3,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dalen. Dat stemt overeen met een bedrag van 14,4 miljard euro.

Als compensatie suggereert het IMF vier maatregelen om de inkomsten op peil te houden. De belangrijkste ingreep is een verhoging van de btw op producten die zijn vrijgesteld of worden belast aan een percentage dat lager is dan het standaardtarief van 21 procent. Zij kan 1,3 procent van het bbp of 4,9 miljard opbrengen.

Hogere milieutaksen en de schrapping van aftrekposten kunnen elk 1 procent van het bbp of 3,8 miljard opleveren. Het IMF viseert vooral aftrekposten in de personenbelasting en denkt ook aan hogere heffingen op energie. Een verhoging van de relatief lage taksen op vastgoed kan 0,4 procent van het bbp of 1,5 miljard ophalen.

Een dergelijke ingrijpende herschikking van de belastingdruk heeft vooral spectaculaire gevolgen op de arbeidsmarkt. Het IMF gelooft dat zo'n belastinghervorming de werkloosheidsgraad op termijn met 2,8 procentpunten kan doen dalen tot 4,6 procent. Aangezien bijna 5,3 miljoen Belgen tot de beroepsbevolking behoren, zou het aantal werklozen met liefst 150.000 dalen.

Voorts zou de belastinghervorming het bbp per inwoner met 0,8 procentpunt doen stijgen. De netto-uitvoer (uitvoer min invoer) ten slotte zou met 3,9 procent van het bbp of 14,7 miljard toenemen.

Bron: De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen