< Terug naar overzicht

Begrotingsakkoord hervormt arbeidsmarkt

Zaterdag bereikten formateur Elio Di Rupo en de onderhandelaars van de zes partijen een akkoord over de begroting. Daarin staan ook sociaaleconomische maatregelen die een impact hebben op de arbeidsmarkt. We zetten de belangrijkste beslissingen op een rij.

 • Brugpensioen kan pas vanaf 60 jaar mits een loopbaan van minimaal 40 jaar. Dit geldt zowel voor het 'gewone' brugpensioen (cao 17), als de bijzondere stelsels voor lange loopbanen en zware beroepen. Deze hervormingen gelden meteen voor nieuwe cao’s. Tegen 2015 gelden ze voor iedereen.


 • Voor een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering kan brugpensioen vanaf 55 jaar. Voor een bedrijf in moeilijkheden gebeurt dat wel geleidelijk, zodat we pas in 2018 aan 55 jaar zitten.


 • De minimumpensioenleeftijd wordt opgetrokken van 60 naar 62 jaar tegen 2016. Ook de minimumloopbaan wordt tegen 2015 verhoogd van 35 naar 40 jaar. Dat geldt ook voor ambtenaren.


 • Binnenkort mag iemand na 65 jaar of een loopbaan van 42 jaar onbeperkt bijverdienen. Vanaf een inkomen van 33.000 euro bruto per jaar wordt het fiscale voordeel wel afgebouwd.


 • De ambtenarenpensioenen worden voortaan op de laatste tien in plaats van de laatste vijf loopbaanjaren berekend. Deze nieuwe regeling geldt voor alle nieuwkomers en voor alle actieve ambtenaren jonger dan 50 jaar.


 • Bedrijfswagens worden strenger aangepakt. De bijdrage voor werknemers wordt hoger. Er wordt meer rekening gehouden met de CO2-uitstoot van de wagen en de grootte. Dat moet volgend jaar 200 miljoen euro opbrengen.


 • Er komt een belasting op aandelenopties. Meer informatie hierover ontbreekt echter nog.


 • De voorwaarden voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking worden strenger. Het gewone tijdskrediet kan slechts voor een periode van een vol jaar opgenomen worden. Wie zijn arbeidstijd met een vijfde vermindert, kan 5 jaar in het stelsel blijven. De minimumleeftijd voor de uitgroeibaan voor oudere werknemers wordt opgetrokken van 50 naar 55 jaar.


 • Bij collectief ontslag moeten de ontslagen evenwichtig over alle leeftijden gespreid worden. Anders volgen er financiële sancties.


 • Oudere werklozen hebben pas vanaf 55 in plaats van 50 jaar recht op een verhoogde uitkering.


 • De regering verscherpt een hele reeks zaken met betrekking tot de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Werklozen moeten tot 60 jaar beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt (nu 58 jaar). In regio’s met lage werkloosheid kan dat zelfs 65 jaar worden. Om te verhinderen dat dit dode letter blijft, worden ook werklozen boven de 55 jaar vanaf 2013 effectief begeleid en gecontroleerd. Vanaf 2016 wordt dat 58 jaar. De pendelafstand waarbinnen een job moet aanvaard worden, wordt opgetrokken van 25 tot 60 kilometer.


 • Meer dan 45 jaar werken wordt vertaald in een hoger pensioen.


 • Werkloosheid in de derde periode (met vast minimumbedrag), brugpensioen voor 60 jaar en sommige vormen van 'vrijwillig' tijdskrediet zullen voortaan nog slechts in beperkte mate meetellen voor het latere pensioen.


 • Aan het mechanisme van de automatische loonindexering verandert er niets.


 • De gelijkschakeling van arbeiders en bedienden wordt opnieuw doorgeschoven naar de sociale partners.


 • Bron: De Tijd

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen