< Terug naar overzicht

Bedrijfleiders verdienen het meest

Bedrijfsleiders ontvangen niet louter het hoogste loon, ze zagen de voorbije jaren hun salaris bovendien procentueel het sterkst toenemen. In de petrochemische nijverheid liggen de lonen 52 procent boven het nationaal gemiddelde. Deze vaststellingen maakt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

De FOD Economie heeft onderzoek verricht naar de brutomaandlonen in België. Dit loonconcept omvat de periodieke premies zoals premies voor nacht- of weekendwerk, maar niet de 'uitzonderlijke' premies, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld. De analyse is beperkt tot de voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen met minstens tien werknemers. De landbouw, de visserij, het openbaar bestuur, het onderwijs, de gezondheidszorg en de overige publieke diensten werden niet opgenomen in de studie. De referentieperiode van alle gegevens is oktober 2007.

1. Tien procent van de werknemers verdient minder dan € 1.807 per maand


In 2007 bedroeg het gemiddeld bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde loontrekkende € 2.837. Het mediaanloon (de helft van de Belgen ontvangt een lager/hoger loon) lag met € 2.485 beduidend onder dit gemiddelde, hetgeen aantoont dat de lagere lonen sterk geconcentreerd zijn, terwijl de spreiding bij de hogere salarissen beduidend groter is. De sterkere concentratie van de lagere lonen kan deels verklaard worden doordat de minimumlonen wettelijk vastgelegd en dus begrensd zijn, terwijl voor de hoogste lonen geen wettelijk plafond geldt.

2. Bedrijfsleiders verdienen het meest, horecapersoneel het minst


Met een gemiddeld maandloon van € 7.624 oefenen bedrijfsleiders de best betaalde functie uit. Hun salaris ligt 169 procent boven het nationaal gemiddelde, dat € 2.837 bedraagt. Ook kaderleden en beoefenaars van intellectuele beroepen, zoals juristen en account managers, ontvangen een relatief hoog salaris.
Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de beheerders en het personeel in de horeca, daar zij met € 1.899 het minste loon in de wacht slepen. Om hetzelfde maandsalaris te ontvangen als een bedrijfsleider, moeten deze werknemers gedurende vier maanden arbeid presteren. Ook gezinshelpers en schoonmakers ontvangen een loon dat meer dan 30 procent onder het nationaal gemiddelde ligt.

3. In de petrochemische nijverheid liggen de lonen 52 procent boven het nationaal gemiddelde


In 2007 werden de hoogste lonen uitbetaald in de petrochemische nijverheid. Met een bedrag van € 4.303 ligt het salaris er 52 procent boven het nationaal gemiddelde. Ook bij de nutsbedrijven, de chemische nijverheid en de financiële instellingen ontvangen de werknemers een relatief hoog salaris.
De laagste lonen worden uitbetaald in hotels, restaurants en drankgelegenheden, waar het salaris 27 procent onder het nationaal gemiddelde ligt en slechts de helft bedraagt van het maandloon dat in de petrochemische nijverheid wordt uitbetaald. Ook in de detailhandel ligt het gemiddelde loon meer dan 25 procent onder het nationaal cijfer.

4. Bedrijfleiders zagen hun loon sinds 2000 het meest toenemen


In het jaar 2000 werd een vergelijkbaar loononderzoek verricht en voor dat referentiejaar kwam men uit op een gemiddeld maandloon van € 2.293. In de periode 2000-2007 zijn de lonen bijgevolg met 23,72 procent gestegen. Niet iedere functie kent natuurlijk een even sterke loonstoename. Blijkt dat bedrijfsleiders niet louter het hoogste loon ontvangen, ze zagen de voorbije jaren hun salaris bovendien procentueel het sterkst toenemen (28,54 procent). Ook bedienden in boekhoudkundige en financiële diensten hebben de voorbije jaren een omvangrijke loonsverhoging gekregen (27,84 procent). Anderzijds vormen receptiebedienden dan weer het enige beroep waar de lonen op zeven jaar tijd minder dan 15 procent stegen.
Ook tussen de verschillende sectoren zijn er grote verschillen waar te nemen. Zo is de sterkste loonstoename waar te nemen in de sector van de post en telecommunicatie, waar sinds 2000 de salarissen zijn gestegen met 28,46 procent. De vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur kende met 15,80 procent dan weer de meest geringe loonstoename.

5. Brussel is financieel de interessantste stad om te werken


De hoogste gemiddelde lonen worden uitbetaald in Brussel, waar een loontrekkende 15 procent meer verdient dan het nationaal gemiddelde. Ook in de provincies Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en Antwerpen liggen de uitbetaalde lonen boven dit gemiddelde.
De laagste lonen zijn terug te vinden in de provincie Luxemburg. Het gemiddelde salaris ligt er 16 procent lager dan het loon waarop de doorsnee Belg mag rekenen en 27 procent lager dan het salaris van een loontrekkende werkzaam in Brussel. Ook in West-Vlaanderen liggen de uitbetaalde lonen meer dan 10 procent onder het nationaal gemiddelde.


Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen