< Terug naar overzicht

Banenverlies hoofdoorzaak van werkloosheid

Op de quartaire sector na vallen vandaag in alle sectoren meer werknemers zonder werk dan dat er werklozen worden aangeworven. Dat becijferde de VDAB op basis van de werkloosheidsstatistieken. Banenverlies is een belangrijkere oorzaak voor de stijgende werkloosheid dan een gebrek aan vacatures.

De economische crisis doet het aantal werklozen in Vlaanderen voor het eerst sinds jaren opnieuw sterk stijgen. Het aantal werkzoekenden dat uit de statistieken verdwijnt, overtreft niet langer het aantal nieuwe werklozen. In de recente publicatie VDAB Ontcijfert ‘Werkloosheid in beweging’ vergelijkt de VDAB het eerste kwartaal van 2008 met het eerste kwartaal van 2009.

Instroom overtreft uitstroom


In het eerste kwartaal van 2008 stroomden maandelijks gemiddeld 30.000 personen uit de werkloosheid, terwijl er zo’n 27.000 instroomden. Daar de uitstroom de instroom overtrof, daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden in het eerste kwartaal van 2008 met 11,2 procent. In het eerste kwartaal van 2009 is de situatie echter omgekeerd. De gemiddelde maandelijkse instroom in de werkloosheid is toegenomen tot 32.750 personen, en overtreft zo de uitstroom uit de werkloosheid, die daalde tot 28.000 personen. De werkloosheid nam dan ook toe met 14,4 procent.

Jobverlies is dé oorzaak


Het verliezen van werk is niet de enige reden waarom iemand in de werkloosheid kan terechtkomen, net zomin als het vinden van werk de enige verklaring is voor het verdwijnen uit de werkloosheidsstatistieken. Een ernstige ziekte, opnieuw studeren, het starten met een beroepsopleiding, pensionering enz. zijn andere verklaringen. Maar de cijfers van de VDAB tonen duidelijk aan dat het verschil tussen het eerste kwartaal van 2008 en dat van 2009 vrijwel volledig te wijten is aan de evolutie van de in- en uitstroom naar werk. De maandelijkse instroom vanuit werk steeg van 17.320 naar 21.452 (+24 procent). De maandelijkse uitstroom naar werk daalde van 20.045 naar 17.908 (-11 procent). Dat het aantal werklozen dat er in slaagt werk te vinden ondanks de crisis niet spectaculair is gedaald, strookt met het nog steeds relatief hoge aantal openstaande vacatures.

Sectorale balans negatief


Ook sectoraal gezien oogt de balans negatief. Meest in het oog springend is de sector van de uitzend- en selectiekantoren. In het eerste kwartaal van 2008 was de sector goed voor een groot deel van de werkloosheidsdaling, in de eerste drie maanden van 2009 vielen er maandelijks gemiddeld 1728 uitzendkrachten meer zonder werk dan dat er werkzoekenden via uitzendwerk een nieuwe baan vonden.
Ook de metaalsector (autoassemblage en vele toeleveranciers) deelt in de klappen. In deze sector was de balans tussen in- en uitstroom ook in het eerste kwartaal van 2008 al ongunstig.
Opvallend is dat de quartaire sector de impact van de crisis niet voelt. In het onderwijs, de openbare besturen, de gezondheidszorg en de rest van de quartaire sector worden er vandaag nog steeds meer werkzoekenden aangeworven dan er werknemers werkloos worden. Onderwijs en openbare besturen scoren begin 2009 zelfs beter dan een jaar geleden.


De volledige VDAB Ontcijfert ‘Werkloosheid in beweging’ vindt u op de website van de VDAB.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen