< Terug naar overzicht

Baas niet gewild als Facebook-vriend

Vlaamse werknemers voegen hun baas liever niet toe als vriend op Facebook. Het sociale netwerk wordt vooral gezien als een privéaangelegenheid en gebruikers mengen privé en werk liever niet. Collega’s zijn wel welkom.

Dat blijkt uit onderzoek door de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) bij een representatief staal van meer dan 1000 beroepsactieve Vlamingen. Twee derde van hen had een Facebookprofiel, en van die groep ging één op drie dagelijks op Facebook.

Hoe meer men Facebook consulteert, hoe positiever men staat tegenover deze sociale netwerksite. Maar tegelijk schermen werknemers die vaak Facebook consulteren, hun profiel meer af dan de lichte gebruikers.

Op de vraag of men een directe overste uit eigen beweging zou toevoegen als vriend, antwoordt 71,3 procent van de dagelijkse Facebook-gebruiker negatief. Bij occasionele Facebook-bezoekers loopt dit cijfer op tot 80 procent.

Werknemers die hun baas wel willen toevoegen tot hun netwerk, delen niet zomaar alle info uit hun profiel. Vooral foto’s (80 procent), statusupdates (36 procent) en de vriendenlijst (20 procent) krijgt de baas niet te zien.

Liever geen vacatures


Collega’s vormen dan weer een heel ander verhaal. Bijna driekwart van de Vlaamse werknemers aanvaardt of verzendt vriendschapsverzoeken van/naar collega’s. In meer dan de helft van de gevallen zien collega’s dezelfde profielinfo als de andere vrienden. Minder dan één op de vijf maakt een onderscheid tussen vrienden en collega’s.

Werknemers hebben weinig zin om Facebook in te schakelen voor hun werkgever. Weinige zijn bereid om vacatures op hun profiel te plaatsen. Nog geen 5 procent doet dit spontaan, 22,8 procent indien het gevraagd wordt. Zelfs als zou het verplicht worden, dan is nog bijna de helft van de ondervraagde werknemers niet bereid de vacature op zijn/haar profiel te afficheren. 10 procent van de ondervraagden zou dit wel doen indien het gepaard gaat met een financiële compensatie.

Dat bedrijven in Vlaanderen weinig gebruik maken van Facebook als bijkomend rekruteringskanaal kan een mogelijke verklaring zijn voor de terughoudendheid. De overgrote meerderheid van de ondervraagde werknemers zegt dat het bedrijf waarvoor ze werken geen Facebookbeleid heeft inzake rekrutering.

Stimuleert communicatie


Op Facebook communiceren Vlaamse werknemers weinig over het werk. Twee op de drie (66,5 procent) doet dit zelden of nooit. Bedrijven hebben met andere woorden dan ook weinig te vrezen van Facebook en de activiteiten van hun werknemers op deze sociale netwerksite.

Ook roddel en achterklap over collega’s krijgen er weinig kans: 86 procent van de ondervraagde werknemers post nooit info over collega’s op Facebook en 84 procent bespreekt ook nooit werkgerelateerde thema’s met collega’s op Facebook.

Maar Facebook is wel een geschikt kanaal voor Vlaamse werknemers om hun collega’s beter te leren kennen en de groepsdynamiek te verbeteren. Bijna de helft van de ondervraagden grijpt de muurpost van een collega aan om een gesprek aan te knopen.

Bron: De Gentenaar

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen