< Terug naar overzicht

Arbeidswetgeving davert op grondvesten

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg legt een bom onder de arbeidswetgeving van vele EU-landen, waaronder België. Een onderscheid tussen werknemers dat enkel op het criterium leeftijd stoelt, kan niet meer. Het Generatiepact staat meteen op losse schroeven.

Het Europees Hof van Justitie deed vorige week een opvallende uitspraak in de zaak Mangold/Helm. Die gaat over een Duitse werkgever, Helm, die de 52-jarige werknemer Mangold geen contract van onbepaalde, maar wel van bepaalde duur gaf omwille van Mangolds leeftijd. Helm handelde keurig volgens de Duitse nationale arbeidswetgeving, die dit soort onderscheid toelaat om de werkgevers de nodige flexibiliteit te geven en om de werkgelegenheidskansen van de oudere werknemers te vergroten. Het financieel risico bij contracten van bepaalde duur is voor de werkgever nu eenmaal lager.

Werknemer Mangold vond dat hij gediscrimineerd werd op basis van zijn leeftijd en hij haalde bij het Europees Hof van Justitie gelijk. Het Hof oordeelde dat rechten of plichten waarvoor alleen verwezen wordt naar de leeftijd, discriminerend zijn. Niet alle 52-jarigen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Ze vormen niet allemaal een risico. Het Hof haalt in zijn argumentatie de klassieke drie elementen aan die ook het Belgisch grondwettelijk hof hanteert: een maatregel moet objectief, redelijk en proportioneel zijn, wil hij niet als discriminerend beschouwd worden. Het is niet redelijk iemand uitsluitend op basis van zijn leeftijd een bepaald contract te ontzeggen. Het criterium is ook niet proportioneel: men vreest voor een kleine groep van personen die door hun hoge leeftijd mogelijk niet meer rendabel zijn voor het bedrijf, maar men sluit een veel grotere groep uit. Een regel die geldt voor 52-plussers die werkloos zijn geworden en na x maanden nog geen job hebben gevonden, zal de toets bij het Hof wel doorstaan.

Advocaten Pieter De Koster en Christian Bayart van Allen & Overy geven in De Standaard commentaar: “Het Hof heeft met deze uitspraak bevestigd dat het vandaag alle nationale wetten kan controleren op leeftijdsdiscriminatie. Dit oordeel is een misrekening voor de Belgische wetgever. Onze regering is er van uitgegaan dat zij tot eind 2006 met deze Europese regels geen rekening diende te houden. Het Generatiepact bevat dertig regels die gebaseerd zijn op leeftijd: de opbouw van loonschalen, de verschillen inzake het vereiste aantal loopbaanjaren voor het brugpensioen, het deeltijds werken dat een absoluut recht is vanaf 55 jaar en het verplicht outplacement voor 45-plussers.”

Een belangrijke nuancering is wel dat het Europees recht leeftijdsregels aanvaardt in de sociale zekerheid, voor bijvoorbeeld het pensioen en de kinderbijslagregelingen. Ongelijkheid in leeftijdcriteria of in vereiste loopbaanjaren tussen man en vrouw, mag dan weer niet.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen