< Terug naar overzicht

Arbeidsinspectie strenger voor Vlaamse dan voor Waalse bedrijven?

Uit een overzicht van de vaststellingen van de technische arbeidsinspectie blijkt dat er vorig jaar over het gehele land 489 inbreuken werden vastgesteld, waarvan 377 (of 77%) in Vlaanderen. Rijden Vlaamse werkgevers vaker een scheve schaats of worden ze strenger gecontroleerd?

Het aantal vastgestelde inbreuken in Wallonië vertegenwoordigt slechts 10% van het Vlaamse. In Vlaanderen werden 168 processen-verbaal opgesteld, tegenover 19 in Wallonië. Opvallend daarbij is dat geen enkel Waals proces-verbaal tot een effectieve boete leidde.


Het is niet de eerste maal dat de Vlaamse bedrijven worden geconfronteerd met een ongelijke behandeling, stelt de Vlaamse werkgeversvereniging Voka. Bekend zijn de grote verschillen tussen de twee regio’s op het vlak van de overdracht van de werkonwillige werklozen naar de RVA (81,93% zijn Vlaamse dossiers).


Volgens Voka heeft het bedrijfsleven op de eerste plaats recht op duidelijke regels, in tweede instantie is de transparante en eenduidige toepassing van de regels een verantwoordelijkheid van de toezichthoudende instanties. Verschillen in aanpak zijn slechts gedeeltelijk toe te schrijven aan de verschillende economische context, ook mentaliteitsverschillen spelen een rol.


Voka kant zich niet tegen de controles, maar klaagt aan dat zij continu op een andere manier zouden worden aangepakt, afhankelijk van de locatie. Voorts doet de werkgeversorganisatie een oproep om minder sanctionerend en controlerend op te treden, en meer adviserend te werk te gaan.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen