< Terug naar overzicht

Arbeider- en bediendestatuut: nieuwe mist

De voorbije week werd voor de zoveelste keer de eenmaking van het statuut van bedienden en arbeiders op de agenda geplaatst. Federaal minister van Werk Freya Van den Bossche (SP.A) wil het systeem van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders toepassen op de bedienden. Tot ontsteltenis van de bediendevakbonden. Die horen liever de woorden van SP.A-voorzitter Steve Stevaert: “Maak van alle arbeiders bedienden.” “Onbetaalbaar”, antwoordt het VBO.

Minister Van den Bossche liet vorige week in het socialistische maandblad Samenleving en Politiek optekenen “dat we moeten durven nadenken over een formule voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden”, zoals die al bestaat voor arbeiders. De logische redenering is dat werkgevers sneller tot een nieuwe aanwerving zullen overgaan wanneer ze iemand tijdelijk buiten dienst kunnen zetten bij gebrek aan werk. Dat systeem impliceert wel meer flexibiliteit en onzekerheid voor de bedienden.


De vakbonden zijn gekant tegen het voorstel. Ze zijn “in principe” voorstander van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, maar ze willen geen aanpassing in negatieve zin. In het voorstel van Van den Bossche wordt het betere statuut aangepast aan het minder gunstige statuut. Ferre Wijckmans, algemeen secretaris van de LBC-NVK, voegt daaraan toe: “Voor een beleidsverantwoordelijke die ook stelt op de centen te letten (Van den Bossche, red.) is het merkwaardig dat deze behoorlijk dure maatregel plots het wondermiddel zou zijn.” De werkgevers zijn wel voorstander. Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, noemt het idee van Van den Bossche de logica zelve: “Het is een antwoord op de vraag naar meer flexibiliteit. Waarom zou een arbeider aan de lopende band wel gebruik kunnen maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid en zijn collega-technisch bediende niet?”


SP.A-voorzitter Steve Stevaert volgt noch Timmermans, noch zijn partijgenote Freya Van den Bossche. Hij wil van alle arbeiders bedienden maken. In zijn typische beeldspraak: “Iedereen bediende maken is als het afschaffen van de tweede klasse in de trein om eersteklassewagons te maken. Dat is vooruitgang. De omgekeerde beweging gaat niet op. Je breekt geen eersteklassetoestellen af om minderwaardige coupés te maken.”


De bediendevakbonden kunnen zich daarin vinden, maar Pieter Timmermans (VBO) reageert afwijzend: “Het beste uit twee systemen bij elkaar klutsen is onbetaalbaar. Door de extra kosten die dat met zich meebrengt, prijzen we onszelf uit de markt. Waarom moet het zo drastisch? In het buitenland hebben ze geen verschillend statuut voor arbeiders en bedienden, maar men voegt toch een onderscheid tussen beide in.”


Het debat over een eenheidsstatuut woedt door deze politieke uitspraken weer wat heviger. Op papier is die politieke interventie voorbarig. Eerder werd tijdens de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord afgesproken dat werkgevers en vakbonden een deskundigencommissie samenstellen die een voorstel tot modernisering van de statuten uitwerkt. Het ABVV ondertekende de tekst niet, waardoor het onduidelijk is wanneer de commissie van start zal gaan, als het er van komt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen