< Terug naar overzicht

Anoniem solliciteren verhoogt kans op eerlijke rekrutering

Sommige stemmen roepen op tot anoniem solliciteren, om allochtonen te behoeden voor discriminatie in deze prille fase van een potentiële aanwerving. Wat denkt u ervan? Geef uw mening en win een HRM-boek.

De bedoeling van anoniem solliciteren is het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Het maakt het voor werkgevers moeilijk om kandidaten die voldoen aan de gestelde eisen al in de eerste schriftelijke sollicitatieronde af te wijzen op grond van een buitenlandse naam. De achterliggende gedachte is dat allochtone kandidaten meer kans op werk krijgen als ze zich tijdens een sollicitatiegesprek kunnen presenteren.
In België experimenteerden verscheidene organisaties, net als in Frankrijk, met gedeeltelijk geanonimiseerde sollicitatieprocedures. Zo kunnen kandidaten die voor de overheid willen werken elektronisch solliciteren bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Dat bureau verwijdert naam en geboorteland van het cv, voordat het dit doorstuurt naar de sollicitatiecommissie van de betrokken overheidsdienst.
In Nederland laait de roep om anoniem solliciteren in te voeren, nu ook weer op. Hans de Boer, voorzitter van de werkgroep Jeugdwerkloosheid, deed zijn oproep tijdens een symposium over de toekomst van de verzorgingsstaat. Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) roept werkgevers op allochtone jongeren aan te werven en voelt wel iets voor anoniem solliciteren om dat mogelijk te maken.
Werkgroepvoorzitter De Boer denkt dat anoniem solliciteren allochtone jongeren een eerlijker kans op de arbeidsmarkt biedt. Volgens hem moeten werkgevers op basis van vrijwilligheid met anoniem solliciteren beginnen. “Baat het niet, dan schaadt het niet”, vindt De Boer. Hij wijst erop dat anders de kans bestaat dat de overheid zich ermee gaat bemoeien, met meer regels als gevolg. De kans dat het nieuwe Nederlandse kabinet met dergelijke plannen komt, is inderdaad reëel.
De SER gaat voorlopig niet verder dan bedrijven en instellingen aanmoedigen om uit te zoeken of anoniem solliciteren voor hen misschien werkt.

Wat denkt u van dit perspectief? Bent u voor of tegen anonieme sollicitaties? Laat het ons weten! Uw contact: jos.gavel@hrsquare.be, tel. 053/60.56.74. U maakt kans op het winnen van één van deze twee boeken: ‘Handboek Human Resource Management – Back to Basics’ van Filip Lievens (LannooCampus, 2006) of ‘Waarom vrouwen beter verdienen (maar mannen meer krijgen) – Een kritisch essay over de sekseoonkloof’ van Gert Theunissen en Luc Sels (Acco, 2006). Vermeld uw voorkeur.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen