< Terug naar overzicht

Anciënniteitgebonden beloning en index: niet meer dan rechtvaardig

Tijdens het voorjaar namen ruim 62.000 respondenten deel aan de tweejaarlijkse Salarisenquête van Vacature.com. De professoren Luc Sels en Bert Overlaet (KU Leuven) stonden in voor de analyses. Zij stelden onder meer het volgende vast.

Gemiddeld steeg het algemene loonpeil met 3,2% in vergelijking met 2005. Bedienden gingen er het voorbije jaar sterker op vooruit (+3,5%) vergeleken met arbeiders (+1,4%). Managers, marketinglui en ingenieurs zitten in het koppeloton. Een derde van de deelnemers zegt dat zijn loon onveranderd bleef en 4% voelde het voorbije jaar een daling van het loon. Gemiddeld ging het dan over een voelbare inkrimping: -16,3%.

Voorts betalen mannen een loopbaanonderbreking cash. Een loopbaanonderbreking die niet langer dan een jaar duurt, heeft op termijn weinig effect op het loon. Maar als ze langer duurt, duiken er wel negatieve gevolgen op. Het salaris van mannen die langer dan een jaar hun loopbaan voor gezinszorg onderbraken, ligt 12% lager dan dat van niet-onderbrekers met een identiek profiel. Bij vrouwen zijn de financiële gevolgen veel beperkter.

Onder de 50-plussers vormen zich twee groepen: zij die vooruitgaan bij een nieuwe job en zij die inleveren. Voor die tweede groep is de achteruitgang gemiddeld 13%. Wie wordt uitgewuifd op latere leeftijd, is dikwijls bereid financieel in te binden om toch maar aan de slag te blijven.

Inmiddels blijven mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen: 22% volgens deze enquête. Dat verschil wordt verder gevoed, want het voorbije jaar kregen de mannen een loonstijging van 3,4% tegen 2,8% voor de vrouwen. Als men de lonen van mannen en vrouwen met een gelijkaardig profiel vergelijkt, merkt men nog steeds een loonkloof van 7,7%. Die loonkloof is ook wat groter op hoger niveau.

‘Politieke’ nieuwswaarde hebben echter vooral de volgende vaststellingen. Voor het loslaten van de binding tussen anciënniteit en salaris bestaat bij de werknemers geen draagvlak: meer dan viervijfde van de respondenten vindt die koppeling rechtvaardig. De jongeren zijn zelfs nog iets meer overtuigd dan de ouderen.

Ook opmerkelijk is dat senior managers de loonindexering willen behouden. Ondanks de pleidooien van werkgeversorganisaties contra, steunt meer dan de helft van de deelnemende senior managers de index.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen