< Terug naar overzicht

Amper de helft van het overheidspersoneel nog vastbenoemd

De grote verschillen in behandeling die overheden geven aan hun medewerkers naargelang ze vastbenoemd zijn of 'tijdelijk', zijn meestal niet verantwoord. Hetzelfde werk maar een veel kleiner pensioen en geen promotiekansen, dat is discriminatie.

“Men zou dat best aan het Grondwettelijk Hof voorleggen; dat heeft ook het verschil tussen arbeiders en bedienden beoordeeld en discriminerend bevonden”, zegt professor Ria Janvier (UA), de specialiste van de regelgeving over het ambtenaarschap. Ze tekende ooit zelf een nieuwe rechtspositieregeling voor het overheidspersoneel uit.

Ook federaal staatssecretaris Hendrik Bogaert wil de verschillen tussen statutairen en contractuelen verkleinen, nadat VDAB-topman Fons Leroy de kat de bel aanbond over die discriminerende behandeling. Maar van het pensioen wil hij afblijven, terwijl precies dáár het verschil zit. De Vlaamse overheid en de gemeenten bouwen al wel een aanvullend pensioen op voor hun tijdelijke werknemers.

Veel landen hebben de verschillen in behandeling van hun overheidspersoneel de afgelopen decennia grotendeels weggewerkt en meteen ook de verschillen verkleind tussen ambtenaren en werknemers in de privésector. “Maar nergens was het zo moeilijk als in België”, zegt Janvier. Omdat België de vastbenoemde ambtenaren heeft afgezonderd en ze een aparte sociale bescherming en sociale zekerheid heeft gegeven.

Uitstervend ras


Meestal zijn die regelingen voordelig voor de vastbenoemden, maar niet altijd. Een ambtenaar die lang ziek is, kan men zomaar elimineren en definitief met pensioen stellen, desnoods op z'n dertigste. Maar in die regeling zitten ook de betwiste ziektedagen: ambtenaren die (menen dat ze) recht hebben op een aantal dagen ziekteverlof per jaar en deze soms 'opsparen' om aan het einde van hun loopbaan 'nog een paar jaar ziek te worden'.

Intussen dreigen de vastbenoemde ambtenaren uit te sterven. Ze zijn te duur en hun talloze verlofrechten maken de diensten weinig flexibel, luidt het.

Bij de federale overheid is nog driekwart vast benoemd. Bij de deelstaten minder, maar nog altijd meer dan de helft. Bij de gemeenten in Vlaanderen nog veertig procent, in Wallonië en Brussel ligt het aantal nog lager.

Bij de overheidsbedrijven pogen de vakbonden de overgang uit te stellen. Politie en onderwijs niet meegerekend, is minder dan de helft van het overheidspersoneel nog vastbenoemd.

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen