< Terug naar overzicht

Ambtenaren meer tevreden over hun werk dan werknemers in privésector

Ambtenaren zijn meer trots op hun job dan collega’s in de privésector. Ze ervaren voldoende autonomie bij de uitoefening van hun werk en zijn tevreden over hun loonpakket. Toch zijn er aandachtspunten. Ambtenaren ervaren een gebrek aan doorgroeimogelijkheden, hebben onvoldoende inspraak en de communicatie kan opener en eerlijker.

Dat blijkt uit onderzoek van SD Worx op een representatieve steekproef van 3000 Belgische werknemers, van wie 35 procent actief is bij de verschillende overheden (Europees en internationaal, federaal, regionaal en lokaal). Daaruit komt een genuanceerd, maar overwegend positief beeld te voorschijn van het Belgische overheidspersoneel.

Ambtenaren zijn meer tevreden over hun werk dan werknemers in de privésector. Alleen op de mate van verantwoordelijkheid waarover ze beschikken, scoren ze lager. De grote troef van de publieke sector is evenwel jobzekerheid: 70 procent van de ambtenaren werd nog nooit ontslagen (58 procent in privésector). Bijna de helft van het overheidspersoneel (45 procent) zegt tot de wettelijke pensioenleeftijd aan de slag te willen blijven. In de privésector is dit slechts 39 procent.

Overheidspersoneel is ook meer tevreden over de hoeveelheid werk, de tijdsdruk, de werktijden, uurroosters en de lichamelijke belasting van hun job. Dat leidt tot een betere balans werk-privé dan in de privésector. Anderzijds is er bij de overheid weinig ruimte om te onderhandelen over werkschema’s, werktijden, aantal werkuren en de jobinvulling.

Bijna de helft (46 procent) van de ambtenaren zou niets aan de samenstelling van zijn loonpakket veranderen. Een vijfde zou wel meer cash en minder extralegale voordelen willen. Een percentage dat overeenkomt met de privésector. Wel blijkt het loonpakket van ambtenaren maar een geringe invloed te hebben op hun engagement en betrokkenheid. Dat is helemaal anders in de privésector.

Aandachtspunten


Ambtenaren zijn wel van mening dat de reputatie en het imago van hun organisatie beter kunnen. Het verschil met medewerkers in de privésector is hier groot. Overheidsorganisaties worden door hun medewerkers ook als minder innovatief en concurrentieel ervaren dan privébedrijven.

Een ander aandachtspunt voor de overheid als werkgever is het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, een factor die in het algemeen grote impact blijkt te hebben op de betrokkenheid van werknemers. Ambtenaren vinden dat ze te weinig promotiekansen en doorgroeikansen krijgen naar andere jobs binnen de organisatie, hoewel ze wel aangeven voldoende nieuwe dingen bij te leren in hun job.

Ambtenaren vinden ook dat er te weinig vertrouwen bestaat van het management in het personeel en omgekeerd. Ook klagen ze nog meer dan werknemers uit de privésector over een gebrek aan inspraak in het beleid. Het beleid bij de overheid is immers nog altijd top-down georganiseerd, terwijl in de privésector bottom-up initiatieven wel al tot de mogelijkheden behoren. Tot slot vindt het overheidspersoneel dat er niet altijd even open, eerlijk en volledig wordt gecommuniceerd.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen