< Terug naar overzicht

Alweer ophef over loonindexering

Het jaarlijks loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) waaruit blijkt dat de loonkosten in België sterker blijven stijgen dan in onze buurlanden, zorgt voor gemengde reacties. De werkgevers pleiten voor een aanpassing van de index. De vakbonden zien meer heil in het onder controle houden van de energieprijzen en een betere Europese coördinatie.

In zijn rapport over 2010 becijferde de CRB dat de loonkloof met onze buurlanden oploopt tot 3,9 procent. Uit het rapport dat gisteren is bekendgemaakt blijkt dat de loonkloof met onze drie belangrijkste partners, Duitsland, Frankrijk en Nederland, tegen eind 2012 oploopt tot 4,6 procent.
Dit betekent niet dat de Belgische lonen gemiddeld 4,6 procent hoger liggen dan de lonen in Duitsland, Nederland of Frankrijk; wél dat ze sinds 1996, het referentiejaar, met 4,6 procent méér zijn gestegen dan bij de buren.
Volgens Unizo bewijst dit dat we er niet in geslaagd zijn ons economisch beleid af te stemmen op Duitsland. “De vraag is dus niet of het huidige automatisch indexeringsmechanisme moet aangepast worden, maar hoe,” reageert Unizo.
De meest haalbare piste volgens Unizo is minder gewicht toekennen aan de energieproducten, samen met begeleidende maatregelen. “Als een dergelijke aanpassing niet kan, dan is een (al of niet tijdelijke) stopzetting van de automatische indexering het enige alternatief.”
Daarnaast pleit Unizo voor een veralgemening van de 40-urenweek zonder de lonen aan te passen.
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) dringt aan op een doorgedreven politiek van loonmatiging en een daling van de sociale lasten. “Het geld dat daarvoor nodig is, vinden we door te besparen in ons werkloosheidsstelsel en de wildgroei aan allerhande thematische verloven te beknotten”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wijst er op dat het de vierde keer op rij is dat Belgische lonen sterker stijgen dan in onze buurlanden. “Het CRB-rapport toont zwart op wit aan dat we deze problemen niet zullen kunnen oplossen, zolang men weigert iets te doen aan de torenhoge loonkostenhandicap waarmee onze ondernemingen worstelen.”
De loonkostenstijging werkt zichzelf door de indexering in de hand, merkt het VBO ook op. “Hoge loonkosten geven aanleiding tot een hogere inflatie die zich op haar beurt door ons systeem van automatische indexering weer vertaalt in een snellere loonkostenontwikkeling.” Een hervorming van het indexsysteem is dan ook nodig, benadrukt Pieter Timmermans, de directeur-generaal van het VBO.
Maandag pleitte ook Voka al voor een drastische hervorming van de loonindexering.

Bron: De Standaard/Unizo/NSZ

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen