< Terug naar overzicht

Allochtonen smeken om werk

Van alle problemen waarmee allochtonen te maken hebben, is werkgelegenheid het grootste. Dat zeggen de allochtonenverenigingen zelf in een enquête van de KU Leuven. Onderwijs is hun tweede wrevelpunt..

Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels (Agalev) vroeg professor Albert Martens de studie uit te voeren. Met betrekking tot de werkgelegenheid wordt gewezen op discriminatie en racisme door werkgevers. Er wordt voor gepleit om druk uit te oefenen op de werkgevers en tewerkstellingsquota op te leggen. “De Verenigde Staten, toch geen land van linkse rakkers, hebben de quota ingevoerd, en met succes. Ik denk dat wij daar ook naartoe moeten, in de eerste plaats bij de overheid”, zegt minister Vogels. Ruim 70% van de allochtonen klaagt ook over het onderwijs. Vaak hebben de ondervraagden het ronduit over racisme. Bovendien vinden ze dat hun kinderen dikwijls bewust en onterecht naar het technisch en beroepsonderwijs worden doorverwezen. Het Vlaams onderwijs vinden ze te selectief en te prestatiegericht. Vogels pleit voor een nieuwe democratiseringsgolf gericht op de leerkrachten en de centra voor leerlingenbegeleiding. Verplichte taallessen worden toegejuicht. Volgens de minister moet de komende regering een nieuw concept van multicultureel samenleven verder uitwerken. Het doel is niet integratie, maar wel het samenleven in verschil.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen