< Terug naar overzicht

Allochtonen beter in salarisonderhandelingen?

Belangrijk nieuws voor het succes van uw personeelswerving: jonge allochtonen zijn vaker dan jonge autochtonen pas tevreden wanneer zij het salarisaanbod van de werkgever verbeterd hebben.

In het onderzoek Minderheden op de arbeidsmarkt van Intelligence Group kregen 1588 allochtonen van 15 tot en met 35 jaar en 2275 autochtonen uit dezelfde leeftijdsklasse de stelling voorgeschoteld: ‘Ik ben pas tevreden over mijn salaris, als ik het aanbod van de werkgever verbeterd heb.’
Allochtonen en autochtonen reageren verschillend op deze stelling: 35% van de jonge allochtonen tegenover 25% van de jonge autochtonen is het (helemaal) eens met de stelling. De verschillen tussen allochtonen en autochtonen blijven ook zichtbaar als gekeken wordt naar geslacht, dagelijkse activiteit en opleidingsniveau. Zo zijn mannen vaker pas tevreden als ze het salarisaanbod van de werkgever verbeterd hebben dan vrouwen, maar allochtone mannen willen nog vaker het salarisaanbod verbeteren dan autochtone mannen.

Achter de hand houden


Werkgevers kunnen op verschillende manieren rekening houden met de andere houding van hun allochtone arbeidspotentieel wat betreft salarisonderhandelingen. Marlies Rosenbrand, senior arbeidsmarktadviseur/analist bij Intelligence Group legt uit: “Het is belangrijk dat werkgevers mentaal voorbereid zijn op een negatieve reactie op een salarisaanbod, die zij dus vaker zullen krijgen van allochtonen. Dat allochtonen gemiddeld vaker kritisch zijn ten aanzien van het salarisaanbod, hoeft echter niet te betekenen dat zij minder gemotiveerd zijn. Allochtonen lijken vaker het onderste uit de kan te willen halen. Werkgevers moeten ook bereid zijn de hoogte van het salarisaanbod uit te leggen om meer begrip te krijgen voor hun voorstel. Ten slotte is het verstandig, ook bij autochtone sollicitanten, om een aantal kleine tegemoetkomingen wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden achter de hand te hebben. Zo kan de arbeidsrelatie op een prettige manier starten.”

Hoger startsalaris


De gemiddeld andere houding van allochtonen ten opzichte van salarisonderhandelingen kunnen verband houden met het door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geconstateerde hogere startsalaris onder werkzame hoogopgeleide allochtonen in Nederland. Ook blijkt uit eerder onderzoek van Intelligence Group dat hoogopgeleide allochtonen zichzelf vaker bovengemiddeld ambitieus noemen. Door de ambitieuzere houding van allochtonen, is de kans groter dat zij een interessanter salarisaanbod los willen peuteren bij werkgevers.

Bron: Intelligence Group

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen