< Terug naar overzicht

Allochtonen ambitieuzer dan autochtonen

Uit Nederlands onderzoek onder hoogopgeleide jongeren blijkt dat allochtonen ambitieuzer zijn dan autochtonen. Dat maakt van de eerste groep een zeer interessante visvijver voor de werkgevers.

De data die ten grondslag liggen aan dit artikel, zijn afkomstig uit het MOA 2007 (Minderheden Onderzoek op de Arbeidsmarkt), een onderzoek van studiebureau Intelligence Group, dat uitgevoerd is in de maanden oktober, november en december 2007. Voor het MOA 2007 kregen 784 allochtonen en 1151 autochtonen, allen hogeropgeleiden, volgende stelling voorgeschoteld: “Ik ben bovengemiddeld ambitieus wat betreft het maken van carrière.”
Van de hoogopgeleide allochtonen tot 35 jaar geeft bijna de helft (49%) aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling, terwijl dat onder hoogopgeleide autochtonen in dezelfde leeftijdscategorie op 37% ligt. Allochtonen zijn gedefinieerd als personen die zelf of waarvan minimaal één van de ouders geboren is in Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen/Aruba of Azië.
Als personen uit verschillende landen van herkomst met elkaar vergeleken worden, valt op dat personen met een Turkse en Marokkaanse afkomst iets minder dan alle jonge hoogopgeleide allochtonen aangeven bovengemiddeld ambitieus te zijn. Maar nog steeds geeft 45% van deze personen aan bovengemiddeld ambitieus te zijn. Dit percentage ligt onder deze groep bovendien nog ruim boven het percentage onder jonge hoogopgeleide autochtonen (37%).
Een mogelijke verklaring voor deze sterkere drang om te presteren staat volgens het studiebureau in verband met het feit dat deze generatie allochtonen vaak als eerste binnen hun familie zijn gaan studeren. Daarnaast zouden allochtonen vaker het gevoel kunnen hebben dat ze zich moeten bewijzen tegen de heersende cultuur en maakt hen dat ambitieuzer.


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen